Để tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc giao dịch giữa các đối tác nước ngoài với nhau, các hình thức thanh toán quốc tế được ra đời. Vậy các hình thức thanh toán quốc tế là gì, chúng có những đặc điểm nào, hãy cùng Đức Transport tìm hiểu qua các thông tin dưới đây nhé.  

Khái Quát Về Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế

Hình thức thanh toán quốc tế là cách mà những người nhập khẩu trả tiền cho người xuất khẩu trong lĩnh vực thương mại quốc tế. Hai bên sẽ thanh toán theo hợp đồng thanh toán hàng hoá quốc tế hoặc hợp đồng dịch vụ có yếu tố nước ngoài. 

Việc thanh toán quốc tế được thực hiện chủ yếu bởi các ngân hàng và gắn liền với việc đổi tiền theo trị giá ngoại hối. Thanh toán quốc tế được gọi trong tiếng Anh là “International payment”.

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te

Vai Trò Của Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế

Hình thức thanh toán quốc tế có vai trò quan trọng:

 • Đối với nền kinh tế: Thanh toán quốc tế sẽ mở rộng và thúc đẩy kinh tế đối ngoại, giúp tăng cường vị thế của nền kinh tế trong nước trên trường quốc tế, là cấu nối giữa các quốc gia trong việc giao thương hàng hoá. 
 • Đối với các doanh nghiệp: Thanh toán quốc tế sẽ giúp các doanh nghiệp có thể mua bán hàng hóa quốc tế không còn gặp nhiều khó khăn trong việc giao dịch
 • Đối với các ngân hàng thương mại: Đây là một loại hình dịch vụ, vì vậy chúng tạo doanh thu dịch vụ, giúp thúc đẩy hoạt động và liên kết giữa các ngân hàng trong và ngoài nước. 
cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te

Thanh toán quốc tế có vai trò quan trọng đối với doanh nghiệp ngân hàng và nền kinh tế

Đặc Điểm Của Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế

Các hình thức thanh toán quốc tế có nhiều đặc điểm: 

Thanh toán quốc tế mang yếu tố nước ngoài

Những hoạt động nào thanh toán nước ngoài thì được gọi là thanh toán quốc tế và ngược lại thì được gọi là thanh toán quốc nội. 

 • Chủ thể: Những người tham gia thanh toán quốc tế là những người cư trú và phi cư trú, không phân biệt chung quốc tịch hay khác quốc tịch với nhau. (Tìm hiểu luật Quản lý ngoại hối để rõ hơn về người cư trú và phi cư trú)
 • Tiền tệ: Chuyển từ người cư trú sang tài khoản người phi cư trú sang người cư trú hoặc giữa hai người phi cư trú với nhau. Không kể tài khoản đó là một hay hai ngân hàng trong cùng quốc gia hay khác quốc gia. 
 • Tiền tệ được sử dụng là ngoại tệ đối với một trong hai nước hoặc nội tệ có nguồn gốc ngoại tệ. 

Thanh toán quốc tế là một loại dịch vụ của ngân hàng cung ứng cho khách hàng

Thanh toán quốc tế cũng là một loại dịch vụ mà các ngân hàng cung ứng cho khách hàng. Đây là một nghiệp vụ của ngân hàng trong việc thanh toán giá trị của các lỗ hàng giữa bên mua và bên bán. Còn với trường hợp không cần thông qua ngân hàng, đó được gọi là thanh toán quốc tế qua tiền mã hoá: Bitcoin, ethereum. 

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te

Thanh toán quốc tế mang nhiều đặc điểm khác với thanh toán truyền thống

Thanh toán quốc tế mang những đặc điểm truyền thống như những dịch vụ khác

Thanh toán quốc tế mang tính vô cùng, việc cung ứng và tiêu dùng sẽ xảy ra đồng thời, không thể lưu trữ dịch vụ. Tuy nhiên, thanh toán quốc tế cũng mang một số đặc điểm riêng biệt như:

 • Hình thức thanh toán quốc tế sẽ liên kết và giao dịch qua biên giới của một quốc gia
 • Tiêu dùng dịch vụ ở nước ngoài
 • Hình thành các đại lý dịch vụ ở nước người tiêu dùng dịch vụ
 • Các hình thức thanh toán quốc tế cũng chứa đựng nhiều rủi ro về luật phát, giá trị đồng tiền,… 
 • Thanh toán quốc tế có thể liên kết ở nhiều quốc gia vì vậy không gian của chúng rộng lớn, thời gian lâu dài. Giữa các nước thì có cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật không đồng đều. Bên cạnh đó, môi trường pháp lý đối với thanh toán quốc tế còn nhiều chênh lệch giữa các quốc gia. 

Thanh toán quốc tế điện tử thanh thế thanh toán truyền thống

Thanh toán quốc tế có thể thực hiện giữa các nước mà không cần nhiều chứng từ như thanh toán truyền thống. Bên cạnh đó, việc thanh toán quốc tế giúp hoạt động ngoại thương diễn ra nhanh chóng, không cần gặp mặt trực tiếp như trước đây, tạo việc thuận lợi giao thương giữa các nước. 

Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế Được Sử Dụng Nhiều Nhất 

Có nhiều hình thức thanh toán quốc tế, tuy nhiên các hình thức thanh toán quốc tế phổ biến nhất hiện nay phải kể đến chính là: 

Hình thức chuyển tiền

Hình thức chuyển tiền hay hình thức thanh toán trực tiếp là sau các bên liên quan ký kết hợp đồng, nhận được quyền sở hữu về hàng hoá, doanh nghiệp mua hàng sẽ thực hiện chuyển tiền hàng cho bên bán. Hình thức này sẽ thực hiện bằng cách yêu cầu các ngân hàng của mình chuyển một số tiền nhất định cho người bán ở một địa điểm ngoài biên giới. 

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te

Các bên tham gia vào hình thức chuyển tiền sẽ bao gồm:

 • Người yêu cầu chuyển tiền hay bên mua là người trả tiền cho quá trình thương mại. 
 • Người nhận tiền là người hưởng lợi và do bên người gửi yêu cầu chỉ định. 
 • Ngân hàng chuyển tiền là ngân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho người mua. 
 • Ngân hàng người hưởng là nhân hàng cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế cho người bán. 
 • Ngân hàng trung gian: Có/ không có. 

Hình thức nhờ thu

Hình thức thanh toán nhờ thu là hình thức người bán sau khi giao hàng sẽ uỷ quyền cho ngân hàng và nhờ ngân hàng thu hộ số tiền hàng của người mua ở nước ngoài. Hình thức này sẽ được hoạt động sau khi gửi hàng, người bán sẽ gửi bộ chứng từ hàng hóa kèm theo Hối phiếu và chỉ dẫn nhờ thu cho ngân hàng mà mình nhờ. 

Ngân hàng nhờ thu sẽ có nhiệm vụ sử dụng đại lý của mình hoặc thông qua một ngân hàng khác có tài khoản ngân hàng ở nước người mua để thực hiện thu hộ tiền hàng. 

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
Hình thức nhờ thu

Hình thức nhờ thu sẽ có 3 loại, đó là:

 • Nhờ thu chấp nhận chứng từ: Người mua sẽ ký chấp nhận lên hối phiếu và gửi lại nhân hàng nhờ thu. 
 • Nhờ thu kèm chứng từ: Người mua sẽ gửi lại nhân hàng lệnh chi. 
 • Nhờ thư kèm điều khoản đặc biệt khác: Ngân hàng đại lý sẽ chỉ giao chứng từ trên cơ sở thoả mãn các điều kiện trên chỉ dẫn nhờ thu. 

Hình thức ghi sổ

Hình thức thanh toán ghi sổ khá giống với hình thức chuyển tiền. Chúng chỉ khác nhau ở chỗ nhà xuất khẩu sẽ mở một tài khoản ghi nợ nhà nhập khẩu rồi tới định kỳ tại một thời điểm nhất định trong tháng, quý, năm, nhà nhập khẩu sẽ trả cho nhà nhập xuất khẩu.

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
Thanh toán bằng hình thức ghi sổ

Trong hình thức này, ngân hàng chỉ đóng vai trò trung gian thực hiện việc chuyển tiền chứ không bị ràng buộc gì và chỉ nhà xuất khẩu và nhập khẩu là hai bên liên quan trực tiếp trong trường hợp này. 

Hình thức tín dụng chứng từ

Hình thức tín dụng chứng từ là một thỏa thuận mà trong đó ngân hàng phát hàng tín dụng theo yêu cầu của khách hàng sẽ trả một số tiền nhất định cho người khác – người hưởng lợi hoặc chấp nhận hối phiếu đòi nợ do người này ký trong phạm vi số tiền đó, khi người này thực hiện việc xuất trình các chứng từ phù hợp. 

cac-hinh-thuc-thanh-toan-quoc-te
Hình thức tín dụng chứng từ

Các bên tham gia vào hình thức tín dụng chứng từ bao gồm:

 • Người yêu cầu phát hành thư tín dụng là người mua, người nhập khẩu hoặc là người được uỷ thác nhập khẩu từ một người khác. 
 • Ngân hàng phát hàng thư tín dụng là ngân hàng ở nước người nhập khẩu. 
 • Ngân hàng yêu cầu là chi nhánh của ngân hàng phát hàng. Ở Việt Nam, để được phát hành thanh toán bằng hình thức tín dụng. người yêu cầu cần nội đơn yêu cầu phát hành thông qua ngân hàng yêu cầu. Ngân hàng phát hành sẽ uỷ thác cho chi nhánh của mình tiếp nhận đơn yêu cầu phát hành. 
 • Người nhận hay người hưởng lợi là người xuất khẩu hoặc một người mà người xuất khẩu chỉ định. 
 • Ngân hàng thông báo thư tín dụng là ngân hàng đại lý của ngân hàng phát hành ở nước của người hưởng lợi. 

Trên đây là các hình thức thanh toán quốc tế cũng như đặc điểm của chúng. Thanh toán quốc tế vô cùng quan trọng trong việc phát triển thương mại quốc tế giữa các quốc gia. Vì vậy hy vọng những thông tin trên của Đức Transport giúp bạn có thể hiểu rõ được hình thức thanh toán quốc tế. Hãy theo dõi chúng tôi để có thêm cho mình những thông tin bổ ích nhé.

 

Mọi chi tiết xin liên hệ:

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

BÀI VIẾT ĐƯỢC XEM NHIỀU NHẤT
 1. Xuất Khẩu Tại Chỗ HCM - Đức Transport
 2. Xác định mã HS - Đức Transport
 3. Tiêu Chuẩn Kích Thước Các Loại Container 20, 40 Chi Tiết Nhất
 4. Các Hình Thức Thanh Toán Quốc Tế - Mà Các Doanh Nghiệp Cần Biết
 5. Phụ Phí Trong Vận Tải Là Phí Gì?
 6. Packing List Là Gì - Đức Transport
 7. Invoice là gì - Đức Transport
 8. Top 11 Hãng Tàu Lớn Nhất Thế Giới Hiện Nay
 9. Tìm Hiểu Về DEM, DET, STORAGE Charge - Đức Transport
 10. DANH SÁCH CẢNG BIỂN TẠI MỸ (USA) - Đức Transport
 11. Danh Sách Cảng Biển Nhật Bản - Đức Transport
 12. Danh Sách Cảng Biển Hàn Quốc - Đức Transport
 13. Danh sách 14 cảng biển lớn ở Trung Quốc - Đức Transport
 14. Chứng Từ Xuất Khẩu Gồm Giấy Tờ Gì - Đức Transport
 15. CÁC NƯỚC ĐƯỢC XUẤT SẢN PHẨM CÓ NGUỒN GỐC THỰC VẬT VÀO VIỆT NAM - Đức Transport
 16. Các loại hình xuất nhập khẩu đầy đủ mới nhất - Đức Transport
 17. Biểu thuế xuất nhập khẩu 2022 - Đức Transport
 18. Arrival Notice Là Gì? - Đức Transport Chức Năng Của Chúng Trong Xuất Nhập Khẩu

 

Trả lời