Vận tải Đức Transport cam kết 100% với tất cả khách hàng trong quá trình sử dụng dịch vụ, mọi thông tin được chúng tôi ghi nhận từ phía khách hàng sẽ được bảo mật tuyệt đối và Chúng tôi sẽ không chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với bất kỳ bên nào khác. 

Xin vui lòng đọc qua tất cả các thông tin chính sách bảo mật trước khi sử dụng trang website hoặc cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào. Trong quá trình quản lý thông tin này, Vận tải Đức Transport sẽ tuân thủ theo 1 số chính sách bảo mật sau đây: 

Ghi Nhận Và Thu Thập Thông Tin Từ Khách Hàng

Vận tải Đức Transport thu thập thông tin cá nhân trực tiếp từ quý khách hàng thông qua các nguồn khác nhau 1 cách hợp pháp và minh bạch

Phạm vi thu thập các thông tin định danh cá nhân như:

 1. Họ và tên
 2. Ngày sinh
 3. Địa chỉ 
 4. Địa chỉ email
 5. Số điện thoại
 6. Nội dung mua hàng
 7. Địa chỉ IP
 8. Loại thiết bị khách hàng đang sử dụng ( Máy tính , điện thoại hay máy tính bảng )
 9. Thời điểm và thời gian khách hàng truy cập vào trang web, 
 10. Địa điểm truy cập website 

Việc chúng tôi thu thập những thông tin cá nhân trên giúp chúng tôi có thể theo dõi được quá trình sử dụng dịch vụ cũng như như chất lượng dịch vụ mà chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng để từ đó có thể đưa ra các giải pháp giúp cải thiện và quản lý trang web, giúp khách hàng có thể có một trải nghiệm tốt hơn khi sử dụng dịch vụ của Vận tải Đức Transport. 

Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Khách Hàng Như Thế Nào?

 • Vận tải Đức Transport xử lý tất cả dữ liệu khách hàng phù hợp với Pháp lệnh dữ liệu cá nhân (Riêng tư) ở Việt Nam
 • Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin cá nhân của khách hàng khi liên quan đến quá trình mua và sử dụng vụ sản phẩm tại Vận tải Đức Transport, hoặc vì các mục đích khác mà đã có sự cho phép từ phía khách hàng.
 • Chúng tôi sẽ không bao giờ bán, chia sẻ hoặc sử dụng bất kỳ thông tin cá nhân nào mà khách hàng cung cấp cho chúng tôi vì bất kỳ mục đích nào khác hơn là trao đổi với bạn về các dịch vụ, sản phẩm,… của chúng tôi
 • Chúng tôi cam kết sẽ đảm bảo bảo mật thông tin cá nhân của quý khách hàng và đó việc đó là quyền lợi và chúng vô cùng cần thiết trong suốt quá trình sử dụng của thông tin khách hàng.

Hình Thức Chính Sách Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

 • Chúng tôi cam kết sẽ quản lý và lưu giữ an toàn thông tin cá nhân của khách hàng  dựa nguyên tắc bảo mật tuyệt đối khi khách hàng sử dụng bất cứ dịch vụ nào tại Vận tải Đức Transport.
 • Nếu nhận được yêu cầu từ phía khách hàng, cửa hàng sẽ cung cấp quyền truy cập hợp lý cho khách hàng vào thông tin cá nhân của họ và bảng mô tả về việc sử dụng hoặc tiết lộ thông tin, như yêu cầu hoặc theo đúng quy định của pháp luật. Khách hàng cũng có thể xác minh tính chính xác và đầy đủ của thông tin và yêu cầu được sửa đổi hoặc xóa bỏ, nếu cần thiết hoặc được pháp luật cho phép.