Việc mua bán hàng hoá của các doanh nghiệp không chỉ diễn ra trong phạm vi trong nước mà ngày nay cũng như các hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá cũng trở nên rất phong phú. Chính vì vậy rất nhiều doanh nghiệp lựa chọn việc thuê đại lý làm thủ tục hải quan để đảm bảo rằng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hoá của mình được diễn ra suôn sẻ. Bài viết sau đây Đức Transport sẽ cung cấp phần nào những thông tin này đến với các bạn.

Đại lý làm thủ tục hải quan được hiểu như thế nào?

Vậy Đại lý làm thủ tục hải quan là ai? Khoản 3 điều 1 Thông tư số 22/2019/TT-BTC có nêu rõ: “Đại lý làm thủ tục hải quan là những doanh nghiệp đã đáp ứng đủ điều kiện được quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật Hải quan và trong phạm vi được chủ hàng uỷ quyền theo một vài thỏa thuận có trong hợp đồng đã được ký với người có hàng hoá xuất nhập khẩu thay mặt chủ hàng thực hiện tất cả hoặc một phần nghĩa vụ của người khai hải quan được pháp luật quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan.”

Đại lý làm thủ tục hải quan được hiểu như thế nào
Đại lý làm thủ tục hải quan được hiểu như thế nào

Căn cứ pháp lý đối với đại lý làm thủ tục hải quan

 • Luật Hải quan 2014
 • Thông tư 22/2019/TT-BTC
 • Thông tư 12/2015/TT-BTC
Căn cứ pháp lý đối với đại lý làm thủ tục hải quan
Căn cứ pháp lý đối với đại lý làm thủ tục hải quan

Những quy định cần có đối với đại lý thủ tục hải quan

Đại lý làm thủ tục hải quan phải thực hiện ký kết các hợp đồng đại lý với chủ hàng. Những người được cấp cho mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sẽ phải thực hiện những việc như khai báo và làm thủ tục hải quan dựa trên cơ sở hợp đồng đại lý đã ký kết với chủ hàng. Đại lý làm thủ tục hải quan buộc phải xuất trình hợp đồng đại lý với cơ quan hải quan nhằm mục đích xác định được trách nhiệm của mỗi bên khi họ có hành vi vi phạm pháp luật về các vấn đề liên quan đến hải quan. Những người đại diện theo pháp luật hoặc những người được người đại diện theo pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan uỷ quyền theo quy định của pháp luật sẽ phải thực hiện việc ký tên, đóng dấu trên những giấy tờ khai hải quan và một số chứng từ trong hồ sơ hải quan khi thực hiện những công việc được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Hải quan.

Những quy định cần có đối với đại lý thủ tục hải quan
Những quy định cần có đối với đại lý thủ tục hải quan

Quyền và nghĩa vụ mà đại lý làm thủ tục hải quan cần có

Theo quy định của pháp luật tại khoản 4 Điều 20 Luật Hải quan 2014 thì đại lý làm thủ tục hải quan và các nhân viên thuộc đại lý làm thủ tục hải quan sẽ phải thực hiện những quyền và nghĩa vụ mà người khai hải quan phải làm được quy định tại Điều 18 của Luật này.

Quyền và nghĩa vụ mà đại lý làm thủ tục hải quan cần có
Quyền và nghĩa vụ mà đại lý làm thủ tục hải quan cần có

Quyền của đại lý thủ tục hải quan được cho phép

 • Được cơ quan hải quan cung cấp những thông tin liên quan đến việc khai hải quan của hàng hóa, phương tiện vận tải, người làm thủ tục hải quan và giải thích pháp luật về hải quan;
 • Yêu cầu cơ quan hải quan xác định đúng mã số, xuất xứ và trị giá hải quan của hàng hoá khi đã cung cấp đầy đủ, chính xác thông tin đến cơ quan hải quan;
 • Xem thực tế hàng hoá và lấy mẫu hàng hóa dưới sự chứng kiến của công chức hải quan trước khi khai hải quan để đảm bảo việc khai hải quan được chuẩn xác;
 • Yêu cầu cơ quan hải quan xem xét để kiểm tra lại thực tế hàng hoá đã kiểm tra trước đó, nếu không thống nhất với kết luận của cơ quan hải quan trong trường hợp hàng hoá chưa được thông quan;
 • Sử dụng hồ sơ hải quan trong quá trình thông quan hàng hóa, kiểm tra hàng hoá và thực hiện các thủ tục hải quan có liên quan với các cơ quan khác theo quy định của pháp luật ban hành;
 • Có  quyền khiếu nại và tố cáo những hành vi có dấu hiệu vi phạm pháp luật của cơ quan hải quan và công chức hải quan;
 • Có quyền yêu cầu cơ quan hải quan bồi thường những thiệt hại mà các cơ quan hải quan và công chức hải quan gây ra theo quy định của pháp luật quy định về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
Quyền của đại lý thủ tục hải quan được cho phép
Quyền của đại lý thủ tục hải quan được cho phép

Nghĩa vụ khi làm đại lý thủ tục hải quan buộc phải làm

 • Có nghĩa vụ phải tiến hành khai hải quan và làm thủ tục hải quan theo quy định của Luật Hải quan 2014 ban hành;
 • Cung cấp kịp thời, đầy đủ thông tin giúp cơ quan hải quan thực hiện xác định trước mã số, xuất xứ và trị giá hải quan của hàng hoá;
 • Chịu trách nhiệm trước pháp luật về sự chính xác của nội dung đã khai và những chứng từ đã nộp, xuất trình; đảm bảo sự đồng nhất nội dung thông tin giữa những hồ sơ lưu trữ tại các doanh nghiệp với hồ sơ được lưu trữ tại cơ quan hải quan;
 • Thực hiện các quyết định và yêu cầu của cơ quan hải quan và công chức hải quan về vấn đề làm thủ tục hải quan, kiểm tra và giám sát hải quan đối với các hàng hóa và những phương tiện vận tải;
 • Phải có nghĩa vụ lưu giữ hồ sơ hải quan đối với những loại hàng hóa đã được thông quan trong thời hạn khoảng từ 05 năm kể từ ngày tiến hành đăng ký tờ khai hải quan, ngoại trừ những trường hợp nếu pháp luật có ban hành những quy định khác; quy định lưu giữ sổ sách, các chứng từ kế toán và các chứng từ khác có liên quan đến vấn đề hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu đã được cho phép thông quan trong thời hạn mà pháp luật đã quy định; phải thực hiện xuất trình hồ sơ hoặc cung cấp mọi thông tin, chứng từ liên quan khi được cơ quan hải quan yêu cầu kiểm tra theo quy định của pháp luật tại các điều 32, 79 và 80 của Luật Hải quan 2014;
 • Thực hiện bố trí người và phương tiện thực hiện các công việc liên quan đến thủ tục hải quan khi  được công chức hải quan yêu cầu kiểm tra thực tế hàng hoá và phương tiện vận tải hàng hóa;
 • Phải có nghĩa vụ nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về các vấn đề như thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc làm thủ tục hải quan.
Nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan buộc phải làm
Nghĩa vụ của đại lý làm thủ tục hải quan buộc phải làm

Những điều kiện cần có để có thể công nhận làm đại lý thủ tục hải quan

Điều kiện để có thể trở thành đại lý làm thủ tục hải quan sẽ bao gồm ba điều kiện cơ bản sau đây:

Những điều kiện cần có để có thể công nhận làm đại lý thủ tục hải quan
Những điều kiện cần có để có thể công nhận làm đại lý thủ tục hải quan

Thứ nhất: Điều kiện cần thiết đối với chủ thể kinh doanh

Doanh nghiệp khi làm đại lý làm thủ tục hải quan thì cần phải được thành lập một cách hợp pháp theo những quy định của pháp luật ban hành cho doanh nghiệp và được các cơ quan có thẩm quyền cấp cho giấy chứng nhận được cho phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận cho phép đăng ký đối với doanh nghiệp có ngành, nghề kinh doanh các dịch vụ giao nhận hàng hóa hoặc các đại lý làm thủ tục hải quan thì sẽ có quyền kinh doanh các dịch vụ đại lý làm thủ tục hải quan.

Thứ nhất. Điều kiện cần thiết đối với chủ thể kinh doanh
Thứ nhất. Điều kiện cần thiết đối với chủ thể kinh doanh

Thứ hai: Điều kiện đối với vấn đề nhân sự

Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải có nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan đáp ứng đủ những điều kiện quy định sau đây:

 • Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải nhận được trình độ cao đẳng kinh tế, luật hoặc trung cấp trở lên.
 • Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan phải nhận được chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
 • Nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan được các cơ quan hải quan cấp cho các mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan.
Thứ hai. Điều kiện đối với vấn đề nhân sự
Thứ hai. Điều kiện đối với vấn đề nhân sự

Thứ ba: Điều kiện về vấn đề cơ sở vật chất

Doanh nghiệp làm đại lý hải quan phải đáp ứng đầy đủ những điều kiện về nhân lực và cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin để thực hiện hoạt đồng ngành nghề kinh doanh dịch vụ khai hải quan điện tử cùng các điều kiện khác theo quy định của pháp luật ban hành hiện nay.

Thứ ba. Điều kiện về vấn đề cơ sở vật chất
Thứ ba. Điều kiện về vấn đề cơ sở vật chất

Hồ sơ đăng ký làm đại lý hải quan

Khi muốn đăng ký làm đại lý hải quan thì các doanh nghiệp trước tiên cần phải là đại lý và tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan hải quan để đề nghị công nhận đủ điều kiện làm đại lý làm thủ tục hải quan, trong đó sẽ bao gồm một số thành phần giấy tờ, văn bản cụ thể sau đây:

 • Thứ nhất: Văn bản đề nghị cơ quan hải quan công nhận đã đủ điều kiện hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu.
 • Thứ hai: Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận thành lập của doanh nghiệp có vốn nước ngoài.
 • Thứ ba: Hồ sơ đề nghị cơ quan hải quan cấp mã số nhân viên đại lý 

Bộ hồ sơ sẽ bao gồm những loại giấy tờ sau đây:

 • Bản chính của đơn đề nghị cơ quan hải quan cung cấp mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo mẫu.
 • Bản chụp văn bằng tốt nghiệp đại học, cao đẳng của các chuyên ngành luật, kinh tế, tài chính.
 • Bản chụp rõ nét chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan.
 • Trong trường hợp chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan hết thời hạn đã năm năm kể từ khi cấp thì mỗi chủ thể cần phải nộp thêm một bản chụp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình bồi dưỡng bổ sung kiến thức pháp luật hải quan được cơ quan cung cấp trong khoảng thời gian từ ba năm tính đến thời điểm nộp hồ sơ.
 • Bản chụp giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân trong trường hợp cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư được đưa vào hoạt động.
 • Một ảnh màu cỡ 2 × 3 cm được chụp trong khoảng thời gian từ sáu tháng tính đến ngày nộp hồ sơ.

Cần chú ý rằng, đối với những chứng từ bản chụp phải được những người làm đại diện theo quy định của pháp luật của đại lý làm thủ tục hải quan tiến hành các bước như: ký tên, đóng dấu xác nhận hoặc do các cơ quan hải quan có thẩm quyền công chứng hoặc chứng thực.

 • Thứ tư: Các Giấy tờ và tài liệu về các chứng từ được Giám đốc đại lý làm thủ tục hải quan thực hiện ký tên, đóng dấu xác nhận về việc đăng ký đại lý hải quan.
Hồ sơ đăng ký làm đại lý hải quan
Hồ sơ đăng ký làm đại lý hải quan

Trên đây là nội dung tư vấn của Đức Transport về chủ đề đại lý làm thủ tục hải quan và những vấn đề có liên. Chúng tôi hi vọng rằng bài báo có giúp đỡ được cho các bạn.

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu 
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu chúng tôi chuyên làm

 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Điện thoại: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Điện thoại: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Điện thoại: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Điện thoại: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Thủ tục nhập khẩu dây chuyền đồng bộ

Thủ tục nhập khẩu công tắc điện

Thủ tục nhập khẩu bộ lưu điện ups

Thủ tục nhập khẩu tời điện

Thủ tục nhập khẩu ghế massage

Thủ tục nhập khẩu motor điện

Thủ tục nhập khẩu kính bảo hộ

Thủ tục nhập khẩu kích thủy lực

Thủ tục nhập khẩu cồn công nghiệp