Để sự vận chuyển từ người mua đến người bán diễn ra thuận lợi thì hiểu được ddp là gì trong xuất nhập khẩu rất quan trọng.Bài viết của Đức Transport dưới đây sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn

 DDP là gì trong xuất nhập khẩu?

Điều kiện DDP ( viết tắt của Delivered Duty Paid ) là giao hàng ( đã nộp thuế ) tới bên người mua với điều kiện là người bán phải chịu mọi chi phí trước khi hàng tới tay bên mua. người bán được xem là hoàn thành nghĩa vụ giao hàng khi hàng đã đến địa điểm mà hai bên đã quy định trong hợp đồng, đã thông quan nhập khẩu, sẵn sàng để dỡ xuống.

Đây là quy tắc mà người bán phải chịu mức trách nhiệm cao nhất, làm cả thông quan đầu nhập khẩu, chịu rủi ro trước khi hàng hoá được giao cho bên mua. Ngoài ra, bên mua còn phải chịu chi phí bốc dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi nhận (được chỉ định) khi bên bán đã thanh toán cước phí và thuế.

 DDP là gì trong xuất nhập khẩu?
DDP là gì trong xuất nhập khẩu?

Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterm

Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterms 2020 bao gồm điều kiện

 • Giao hàng và rủi ro:

“Giao hàng đã thông quan nhập khẩu” có nghĩa là người bán giao hàng cho người mua khi hàng hoá được xếp dưới quyền quyết định của người mua hàng đã thông quan nhập khẩu, trên phương tiện vận tải đến và chuẩn bị được dỡ tại nơi đến quy định hoặc tới điểm đích thuộc nơi đến quy định, nếu có.

Người bán chịu mọi rủi ro liên quan khi vận chuyển hàng hoá tới nơi đến quy định hoặc tại điểm đích thuộc nơi đến quy định. Trong quy tắc trên, các địa điểm giao hàng và điểm đích hàng đến là giống nhau.

 • Phương thức vận tải:

Quy tắc này có thể sử dụng cho duy nhất một phương thức vận tải được chọn hoặc cho nhiều hơn một phương thức vận tải được chọn.

 • Chú ý dành cho người bán – Trách nhiệm cuối cùng:

Do việc giao hàng xảy ra tại nơi đến và người bán phải chịu trách nhiệm thông quan nhập khẩu, trả thuế cùng những loại phí khác, do đó điều khoản DDP trong incoterms 2020 là quy tắc mà người bán có trách nhiệm cao nhất trong tổng số 11 quy tắc của Incoterms 2020.

Xét từ quan điểm của người bán, khi sử dụng quy tắc này cần phải cân nhắc tới những yếu tố khác nhau đã được nêu tại khoản 7.

 • Xác định đúng nơi hay điểm giao hàng tại nơi đến hay điểm đích hàng đến:

Thứ nhất, rủi ro mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho người mua từ điểm giao hàng/điểm đích hàng đến – điều tốt nhất cho người bán và người mua là xác định thật rõ điểm tại nơi mà rủi ro thật sự xảy ra.

Thứ hai, chi phí phát sinh tại điểm hoặc nơi giao hàng/điểm đích nơi hàng đến thuộc người bán chịu, bao gồm cả chi phí thông quan nhập khẩu, còn chi phí phát sinh sau điểm hoặc nơi hàng đến, bao gồm chi phí nhập khẩu, thuộc người mua gánh chịu.

Thứ ba, người bán phải ký hợp đồng vận tải hay tự tổ chức vận tải để chuyển hàng vào điểm hoặc nơi giao hàng/nơi hàng đến. Nếu điều này không được thực hiện, thì người bán bị xem là đã vi phạm nghĩa vụ theo quy tắc trên phải chịu trách nhiệm với người mua cho bất cứ chi phí nào phát sinh.

Như vậy, thí dụ, người bán phải chịu trách nhiệm với người mua cho bất cứ chi phí phát sinh nào từ việc vận chuyển phát sinh vượt ra ngoài phạm vi hợp đồng vận tải.

 • Chi phí dỡ hàng:

Nếu trong hợp đồng vận chuyển mà người bán ký đã bao gồm chi phí dỡ hàng tại nơi đến thì người bán phải trả chi phí vận chuyển, trừ khi hai bên có thoả thuận khác về việc người bán sẽ được người mua hoàn trả chi phí này.

 •  Thông quan xuất/nhập khẩu:

Điều khoản DDP trong incoterms 2020 yêu cầu người bán phải thông quan xuất và nếu có quy định thì cũng phải thông quan nhập khẩu và trả bất cứ khoản phí nhập khẩu nào khi hoàn thành bất kỳ thủ tục thông quan.

Như vậy, nếu người bán khó khăn về việc thông quan nhập khẩu, thì nên cho phép người mua có thuận tiện để thực hiện những thủ tục cần thiết tại nước nhập khẩu, ví dụ như người bán có thể lựa chọn sử dụng DAP hoặc DPU, theo đó việc giao hàng chỉ xảy ra tại điểm đích hàng đến, công việc thông quan nhập khẩu là người mua thực hiện.

Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterm
Nội dung của điều kiện DDP trong Incoterm

Trách nhiệm trả các chi phí khi áp dụng điều kiện DDP

Theo điều kiện DDP Incoterms 2010, 2 bên mua và bán đều phải chịu những chi phí nhất định

Trách nhiệm của bên bán

 • Giao hàng đúng theo hợp đồng ngoại thương
 • Chịu mọi trách nhiệm về phí tổn về hàng hóa trước khi giao cho người mua
 • Chịu các chi phí liên quan đến thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu
 • Chịu các chi phí liên quan đến thuê phương tiện vận tải chuyên chở
 • Chuẩn bị các chứng từ bắt buộc: Hóa đơn thương mại, lệnh giao hàng, giấy lưu kho hoặc chứng từ vận tải. Giấy phép nhập khẩu
 • Chịu các chi phí dỡ hàng xuống điểm giao hàng

Trách nhiệm của bên mua

 • Mọi chi phí liên quan đến hàng hóa kể từ khi nhận hàng từ người mua
 • Chịu các chi phí liên quan cho những mất mát hay hư hỏng sau khi hàng hóa đã đến nơi được chỉ định
 • Chịu chi phí dỡ hàng khi hàng đã vận chuyển đến nơi
Trách nhiệm trả các chi phí khi áp dụng điều kiện DDP
Trách nhiệm trả các chi phí khi áp dụng điều kiện DDP

Nghĩa vụ của các bên khi áp dụng điều kiện DDP

Dưới đây là chi tiết nghĩa vụ của 2 bên bán và mua khi áp dụng điều kiện DDP trong xuất nhập khẩu:

Nghĩa vụ của bên bán

 • Ký kết hợp đồng vận tải để đưa được hàng đến điểm quy định trong hợp đồng
 • Kiểm tra hàng. Đóng gói và kẻ mã hiệu
 • Xin giấy phép và làm các thủ tục xuất – nhập khẩu hàng hóa
 • Giao hàng kèm theo hóa đơn thương mại và các chứng từ khác được quy định trong hợp đồng tại thời gian và quy định giữa 2 bên
 • Chịu mọi rủi ro và chi phí đến khi hàng hóa được giao

Nghĩa vụ của bên mua

 • Trả tiền hàng theo hóa đơn thương mại mà hai bên đã ký trong hợp đồng
 • Nhận hàng hóa theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng của bên mua và bên bán
 • Thông báo cho thời gian, địa điểm sẵn sàng nhận hàng cho bên người bán
 • Giúp người bán lấy các chứng từ cần thiết phục vụ cho việc làm thủ tục hải quan
 • Chịu mọi rủi ro với hàng hóa sau khi nhận hàng từ người bán
Nghĩa vụ của các bên khi áp dụng điều kiện DDP
Nghĩa vụ của các bên khi áp dụng điều kiện DDP

Lưu ý khi áp dụng điều kiện DDP 

DDP cũng giống như các điều kiện khác như: EXW ( Giá xuất xưởng ), FCA ( Giao cho người vận tải ), DAT ( Giao hàng tại bến ), DAP ( Giao hàng tại nơi đến ), FAS ( Miễn trách nhiệm dọc mạn tàu ), FOB ( Miễn trách nhiệm trên boong tàu ), nơi được chỉ định trong hợp đồng cũng là nơi sẽ diễn ra việc giao hàng. Theo Incoterms, điều khoản DDP không quy định về yêu cầu bảo hiểm hàng hóa. Theo đó, người bán không cần phải chịu trách nhiệm đảm bảo hàng hóa mà người bán chỉ có trách nhiệm giao hàng và thanh toán mọi chi phí trong việc vận chuyển hàng hóa đến địa điểm được chỉ định ở quốc gia của người mua. Các bên không nên sử dụng điều kiện DDP nếu người bán không thể trực tiếp hay gián tiếp làm thủ tục nhập khẩu ( Đối với điều kiện DDP người bán phải làm thủ tục nhập khẩu cho hàng hóa ).

Lưu ý khi áp dụng điều kiện DDP
Lưu ý khi áp dụng điều kiện DDP

Bạn đã nắm được những thông tin cơ bản về ddp là gì trong xuất nhập khẩu sau khi đọc bài viết của Đức Transport chưa? Chúng tôi mong là có thể giúp được công việc của các quý độc giả nhanh và thuận lợi hơn.Chúc các bạn thành công!C