Bạn đã biết và đang tìm hiểu về thủ tục hải quan nhưng bạn chưa biết phải thực hiện thủ tục này ở đâu. Bài viết dưới đây của Đức Transport chia sẻ cũng như giải đáp thắc mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan đến với các bạn để có thể tiến hành làm thủ tục một cách dễ dàng.

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Dưới đây là các thông tin về địa điểm làm thủ tục hải quan cập nhất mới nhất 2023:

Địa điểm làm thủ tục hải quan
Địa điểm làm thủ tục hải quan

Địa điểm làm thủ tục

Theo quy định của pháp luật  tại điều 22 của luật hải quan 2014 thì địa điểm làm thủ tục hải quan được quy định chi tiết như sau:

 • Địa điểm làm thủ tục hải quan là nơi mà các cơ quan hải quan sẽ phải tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan của bạn, tiến hành kiểm tra thực tế hàng hóa và phương tiện vận chuyển hàng hóa.
 • Địa điểm tiếp nhận, đăng ký và kiểm tra hồ sơ hải quan có thể sẽ là trụ sở Cục Hải quan hoặc trụ sở Chi cục Hải quan.
Địa điểm làm thủ tục
Địa điểm làm thủ tục

Địa điểm để kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm

 • Địa điểm kiểm tra được đặt tại khu vực cửa khẩu đường bộ hoặc ga đường sắt liên vận quốc tế hoặc cảng hàng không dân dụng quốc tế; sân bay quốc tế; cảng biển, cảng thuỷ nội địa có diễn ra các hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh và cảng xuất  nhập khẩu hàng hoá được hình thành trong nội địa;
 • Địa điểm kiểm tra tại Trụ sở Chi cục Hải quan;
 • Địa điểm kiểm tra lưu động theo lệnh của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan;
 • Địa điểm kiểm tra tại cơ sở vật chất, công trình; nơi tổ chức hội nghị, triển lãm;
 • Địa điểm kiểm tra thông quan hải quan tại khu vực kho ngoại quan, kho miễn thuế, địa điểm gom hàng lẻ;
 • Địa điểm kiểm tra thông quan hàng hóa chung giữa Hải quan Việt Nam với Hải quan nước bạn tại khu vực cửa khẩu đường bộ;
 • Địa điểm kiểm tra do Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan quyết định trong trường hợp đặc biệt.

Các cơ quan, cá nhân, tổ chức có thẩm quyền khi tiến hành quy hoạch, thiết kế xây dựng lại hệ thống tại cửa khẩu đường bộ, cảng hàng không dân dụng quốc tế, ga đường sắt liên vận quốc tế; cảng biển, cảng thuỷ nội địa có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hoá được hình thành trong nội địa; khu kinh tế, khu công nghệ cao, khu phi thuế quan và một số địa điểm khác có hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh hoặc quá cảnh có trách nhiệm phải bố trí địa điểm làm thủ tục hải quan và nơi cất giữ hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đảm bảo việc kiểm tra, giám sát hải quan theo quy định của Luật hải quan 2014.

Địa điểm để kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm
Địa điểm để kiểm tra thực tế hàng hóa xuất nhập khẩu bao gồm

Thời gian để thực hiện thủ tục hải quan thông quan hàng hóa

Để hàng hóa được vận chuyển kịp thời và đúng hạn thì bạn cần nắm một số đặc điểm về thời gian làm thủ tục sau đây:

Thời gian để thực hiện thủ tục hải quan thông quan hàng hóa
Thời gian để thực hiện thủ tục hải quan thông quan hàng hóa

Thời hạn nộp hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa

Đối với hàng hóa xuất khẩu, nộp tờ khai hải quan sau khi đã tập kết đầy đủ hàng hóa tại địa điểm mà người khai hải quan thông báo và chậm nhất là rơi vào 04 giờ trước khi phương tiện vận tải bắt đầu xuất cảnh; đối với hàng hóa xuất khẩu khi gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì chậm nhất là rơi vào  02 giờ trước khi phương tiện vận tải bắt đầu xuất cảnh.

Đối với hàng hóa nhập khẩu, thì phải nộp tờ khai hải quan trước ngày hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn trong 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu.

Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với các phương tiện vận tải được thực hiện theo quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 69 của Luật Hải quan năm 2014.

Thời hạn nộp các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan bao gồm những trường hợp sau đây:

 • Trong trường hợp tiến hành kê khai tờ khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hoá thì người khai hải quan phải nộp các chứng từ giấy bắt buộc thuộc hồ sơ hải quan, kể cả những chứng từ đã có trong hệ thống thông tin một cửa của quốc gia;
 • Trong trường hợp tiến hành khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan buộc phải nộp hoặc xuất trình các chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan,
Thời hạn nộp hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa
Thời hạn nộp hồ sơ hải quan để thông quan hàng hóa

Thời hạn để cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan

 • Thời hạn để hoàn thành việc kiểm tra hồ sơ hải quan đó là: không vượt quá 02 giờ làm việc kể từ khi thời điểm mà cơ quan hải quan đã tiếp nhận đầy đủ hồ sơ hải quan.
 • Thời hạn để hoàn thành việc kiểm tra thực tế của hàng hóa xuất nhập khẩu đó là: không vượt quá 08 giờ làm việc kể từ khi thời điểm người khai hải quan xuất trình đầy đủ hồ sơ hải quan cho hàng hóa cho cơ quan hải quan. Trong trường hợp hàng hoá thuộc diện kiểm tra chuyên ngành về giáo dục, y tế, văn hóa, kiểm dịch động vật, thực vật và an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật có liên quan thì thời hạn để hoàn thành việc kiểm tra thực tế hàng hóa sẽ được tính từ thời điểm mà người nhận đã nhận được kết quả kiểm tra chuyên ngành theo quy định của pháp luật.
 • Đối với lô hàng có khối lượng lớn, có nhiều chủng loại hàng hóa khác nhau hoặc việc kiểm tra hàng hóa trở nên phức tạp thì Thủ trưởng cơ quan hải quan nơi làm thủ tục hải quan sẽ phải đưa ra quyết định cho việc kéo dài thời gian kiểm tra thực tế hàng hoá và thời gian gia hạn tối đa để không vượt quá 02 ngày.
Thời hạn để cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan
Thời hạn để cơ quan hải quan tiến hành làm thủ tục hải quan

Hồ sơ hải quan sẽ bao gồm những giấy tờ gì?

Hồ sơ hải quan bao gồm những giấy tờ sau:

 • Tờ khai hải quan hoặc các chứng từ thay thế cho tờ khai hải quan;
 • Các chứng từ có liên quan đến việc làm thủ tục hải quan.

Tùy từng trường hợp mà người khai hải quan buộc phải nộp hoặc xuất trình hợp đồng mua bán hàng hóa, chứng từ vận tải, hóa đơn thương mại,giấy phép xuất nhập khẩu hoặc các văn bản thông báo kết quả kiểm tra chuyên ngành hoặc miễn kiểm tra chuyên ngành, chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa hay các chứng từ liên quan đến thủ tục hải quan của hàng hóa theo quy định của pháp luật có liên quan.

Các chứng từ thuộc hồ sơ hải quan thường là các chứng từ giấy hoặc các chứng từ điện tử. Chứng từ điện tử phải bảo đảm các yêu cầu như tính toàn vẹn và khuôn dạng theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử.

Sau khi hồ sơ hải quan được nộp thì sau đó sẽ xuất trình cho cơ quan hải quan tại trụ sở cơ quan hải quan.

Trong trường hợp phải áp dụng cơ chế một cửa quốc gia thì các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành sẽ gửi giấy phép xuất nhập khẩu, miễn kiểm tra chuyên ngành, văn bản thông báo kết quả kiểm tra dưới dạng thông tin điện tử thông qua hệ thống thông tin tích hợp trực tuyến.

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định trong mẫu tờ khai hải quan đó là việc sử dụng các tờ khai hải quan và các chứng từ thay thế tờ khai hải quan, các trường hợp phải nộp hoặc xuất trình chứng từ có liên quan quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật hải quan 2014 .

Hồ sơ hải quan sẽ bao gồm những giấy tờ gì
Hồ sơ hải quan sẽ bao gồm những giấy tờ gì

Thời hạn để nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện nay

Thời hạn nộp tờ khai hải quan được quy định chi tiết như sau:

 • Đối với các loại hàng hóa xuất khẩu, phải nộp hồ sơ hải quan sau khi đã tập kết hàng hóa đầy đủ tại địa điểm mà người khai hải quan đã thông báo trước đó và chậm nhất trong thời gian khoảng 04 giờ trước khi phương tiện vận tải bắt đầu xuất cảnh; đối với những loại hàng hóa xuất khẩu gửi bằng dịch vụ chuyển phát nhanh thì thời gian chậm nhất là rơi vào khoảng 02 giờ trước khi phương tiện vận tải bắt đầu xuất cảnh;
 • Đối với những mặt hàng hóa nhập khẩu, phải nộp hồ sơ hải quan trước ngày mà hàng hóa đến cửa khẩu hoặc trong thời hạn khoảng 30 ngày trở lại kể từ ngày hàng hóa được vận chuyển đến cửa khẩu;
 • Thời hạn nộp tờ khai hải quan đối với các phương tiện vận chuyển hàng hóa được thực hiện theo quy định của pháp luật tại khoản 2 Điều 69 của Luật hải quan 2014.
 • Tờ khai hải quan sẽ có giá trị làm thủ tục hải quan trong vòng khoảng thời hạn 15 ngày kể từ ngày đăng ký hồ sơ.

Thời hạn nộp chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ hải quan được quy định trong những trường hợp như sau:

 • Trong trường hợp kê khai tờ khai hải quan điện tử, khi cơ quan hải quan bắt đầu tiến hành kiểm tra hồ sơ hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, người khai hải quan phải nộp các chứng từ giấy bắt buộc nằm trong bộ hồ sơ hải quan, ngoại trừ những chứng từ đã có sẵn trong hệ thống cổng thông tin một cửa quốc gia
 • Trong trường hợp khai tờ khai hải quan giấy, người khai hải quan bắt buộc phải nộp hoặc xuất trình các chứng từ có liên quan khi đăng ký tờ khai hải quan.
Thời hạn để nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện nay
Thời hạn để nộp hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật hiện nay

Trên đây, Đức Transport đã giải đáp thắc mắc về địa điểm làm thủ tục hải quan ở đâu. Chúng tôi sẽ luôn cố gắng giúp khách hàng có được sự thuận tiện nhất. Nếu bạn đang gặp khúc mắc liên quan địa điểm làm thủ tục hải quan ở đâu hoặc các vấn đề khác quý khách hàng có thể liên hệ trực tiếp với công ty. Đức Transport luôn sẵn sàng phục vụ quý khách hàng!

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu 
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu chúng tôi chuyên làm

 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan TP Hồ chí Minh

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi