Khi các bạn sử dụng dịch vụ của Đức Transport, các bạn với tư cách là Người gửi, là đại diện cho các bạn và đại diện cho người nhận hàng và bất cứ ai có lợi ích trong lô hàng, đồng ý rằng các điều khoản và các điều kiện như sau sẽ được áp dụng.

Thủ tục Thông quan và Tuân thủ Pháp luật

Để cung cấp dịch vụ, Vận tải Đức Transport đại diện cho Người gửi hoặc Người nhận hoàn tất tất cả các loại giấy tờ và thanh toán các loại phí, thuế theo như quy định của pháp luật. Người gửi và người nhận có trách nhiệm cung cấp bổ sung các ủy quyền theo yêu của luật để chúng tôi thông quan Lô hàng.

Lô hàng không được chấp nhận

Một lô hàng là không được chấp nhận nếu có những vi phạm sau đây:

  • Lô hàng có chứa các đồ vật nguy hiểm như súng ngắn, đạn dược, chất nổ, thiết bị nổ, hàng giả, hàng nhái, kim loại quý, động vật sống, các bộ phận hay thi thể của động vật quý hiếm, con người và các loại hàng bất hợp pháp khác do pháp luật quy định.
  • Những loại hàng hóa mà Vận tải Đức Transport không thể vận chuyển an toàn.
  • Lô hàng không ghi rõ địa chỉ hoặc không được đánh dấu đúng cách hay bao bì bị lỗi.

Việc chuyển phát và hàng hóa không thể chuyển phát

Các lô hàng được vận chuyển tại Vận tải Đức Transport không thể chuyển phát đến hộp thư hoặc mã bưu chính. Lô hàng được giao đến địa chỉ được ghi, không nhất thiết phải đích thân Người nhận nhận hàng. Những nơi có trung tâm nhận hàng thì hàng sẽ được chuyển đến trung tâm.

Để người nhận có thể kiểm soát được thời gian giao hàng cũng như nhận hàng, Đức Transport sẽ thông báo trước về việc chuyển phát hoặc bị bỏ lỡ. Như vậy, người nhận có thể dời lại thời gian giao hàng và không cần bắt buộc phải có chữ ký.

Nếu lô hàng không được chấp nhận, Vận tải Đức Transport sẽ hoàn trả lại lô hàng cho người gửi và người gửi sẽ phải thanh toán các chi phí. Nếu lô hàng không thể hoàn trả sẽ được xử lý bằng cách chuyển giao, bán, loại bỏ hay thanh lý theo quy định của pháp luật mà không phải chịu trách nhiệm với người gửi hay người nhận.

Kiểm tra

Vì các lý do an toàn, an ninh hải quan nên chúng tôi sẽ có quyền mở và kiểm tra lô hàng mà không cần phải thông báo

Chi phí vận chuyển, các Nghĩa vụ và Phí

Cước phí vận chuyển tại Vận tải Đức Transport được tính theo khối lượng và phương thức vận chuyển của hàng hóa.

Người nhận hàng hóa có thể sẽ phải thanh toán các loại phí theo quy định của pháp luật trước khi nhận hàng

Trách nhiệm của Vận tải Đức Transport

Chúng tôi có quyền yêu cầu người gửi cung cấp các thông tin cần thiết để hoàn thành việc kiểm tra tính xác thực của thông tin và thanh toán đầy đủ các cước phí phát sinh. Ngoài ra chúng tôi có nghĩa vụ cung cấp loại phương tiện, thời gian giao hàng cho người nhận hàng theo thỏa thuận trong hợp đồng

Chúng tôi sẽ bồi thường thiệt hại cho người gửi nếu hàng hóa bị mất hoặc hư hỏng xảy ra trong quá trình vận chuyển trừ các trường hợp miễn bồi thường theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu bồi thường

Nếu có bất kỳ khiếu nại nào, người khiếu nại phải gửi bằng văn bản cho Vận tải Đức Transport trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chúng tôi nhận hàng hóa, nếu ngoài thời gian này chúng tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ khiếu nại nào. 

Bảo hiểm hàng hóa

Nếu người gửi yêu cầu về bảo hiểm hàng hóa, Vận tải Đức Transport sẽ sắp xếp bảo hiểm cho hàng hóa. Người gửi phải gửi yêu cầu cho chúng tôi bằng văn bản và hoàn thành các mục bảo hiểm ở vận đơn và thanh toán các khoản phí bảo hiểm yêu cầu. 

Các trường hợp nằm ngoài tầm kiểm soát của Vận tải Đức Transport

Chúng sẽ không chịu trách nhiệm về những hư hại và mất mát nằm ngoài tầm kiểm soát như hàng hóa bị hư hỏng do điện hay từ trường; xóa bỏ các hình ảnh điện tử và nhiếp ảnh, ghi âm/ghi hình; hư hỏng do đặc tính của hàng hóa. Bên cạnh đó, Vận tải Đức Transport sẽ không trách nhiệm về những thiếu sót của người gửi, người nhận, viên chức hải quan…hay mối đe dọa khác liên quan đến an ninh thông tin cùng các trường hợp khác như thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh…

Các Tuyên bố, Bảo đảm và Bồi thường của Người gửi

Người gửi hàng hóa sẽ phải bồi thường và chịu trách nhiệm với hành vi không tuân thủ những cam kết với Vận tải Đức Transport như sau:

  • Người gửi vi phạm, gửi hàng hóa không được chấp nhận được nêu ở phía trên
  • Người gửi phải cung cấp đầy đủ các thông tin, giấy phép và ủy quyền theo yêu cầu của pháp luật
  • Người gửi phải tuân thủ mọi luật lệ liên quan đến xuất nhập khẩu 
  • Để phục vụ cho công tác vận chuyển, thông quan người gửi cần tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý khi cung cấp dữ liệu cá nhân cho Vận tải Đức Transport bao gồm địa chỉ, email, số điện thoại của người nhận, người gửi.

Lộ trình

Trong quá trình vận chuyển hàng hóa, lộ trình vận chuyển có thể cần được chuyển chở qua những điểm trung chuyển vì vậy người gửi phải đồng ý với tất cả lộ trình của Vận tải Đức Transport.

Luật điều chỉnh

Các tranh chấp phát sinh theo bất kỳ hình thức nào liên quan đến các điều khoản trên sẽ được xử lý theo hướng có lợi cho Vận tải Đức Transport. Người gửi sẽ phải chấp nhận quyền tài pháp của luật pháp về nguồn gốc, xuất xứ của lô hàng và không được hủy ngang quyền đó, trừ khi trái với luật pháp hiện hành.

Sự độc lập của các điều khoản

Bất kỳ phần nào khác của các điều khoản và điều kiện này sẽ không bị ảnh hưởng sự vô hiệu hoặc không thể thi hành của bất cứ điều khoản nào

Bài viết trên là toàn bộ những thông tin về điều khoản và dịch vụ mà Vận tải Transport muốn cung cấp cho bạn. Nếu bạn đang tìm kiếm một đơn vị vận chuyển uy tín hãy liên hệ chúng tôi ngay nhé!