Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng là thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị nhập khẩu tại các của khẩu, địa điểm tập trung ở Đà Nẵng. Đức Transport rất vui được chia sẻ kiến thứ này.

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ CK Cảng Đà Nẵng):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236) 3 831 631

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng 34CE 00 CANGDANANG

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (Chi cục HQ CK Cảng Đà Nẵng):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71110299505200000 2995052 KBNN Sơn Trà 0164 2995052
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 35110299505200000 2995052 KBNN Sơn Trà 0164 2995052
3 Tạm giữ chờ xử lý 39420904160800000 2995052 KBNN Sơn Trà 0164 2995052
4 Tạm thu NSNN 35820299505200000 2995052 KBNN Sơn Trà 0164 2995052
5 Tạm giữ thuế tạm thu 39420299505200000 2995052 KBNN Sơn Trà 0164 2995052

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236) 3 823 222

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng 34AB 00 SBQTDN
2 Đội Bưu phẩm bưu kiện 34AB 01 SBQTDN

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ CK Sân bay Quốc tế Đà Nẵng):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71110299505300000 2995053 KBNN Thanh Khê 0163 2995053
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 35110299505300000 2995053 KBNN Thanh Khê 0163 2995053
3 Tạm giữ chờ xử lý 39420904365500000 2995053 KBNN Thanh Khê 0163 2995053
4 Tạm thu NSNN 35820299505300000 2995053 KBNN Thanh Khê 0163 2995053
5 Tạm giữ thuế tạm thu 39420299505300000 2995053 KBNN Thanh Khê 0163 2995053

Bảng giá khai báo hải quan tại Đà Nẵng

Bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan tại Đà Nẵng mức cơ bản, mức giá này có thể điều chỉnh đôi chút khi có những thông tin đặc biệt của lô hàng. Vì thế số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Bảng giá khai báo hải quan tại Đà Nẵng (Tạm Tính)
  Hàng XNK tại chỗ Hàng lẻ cảng VND Cont 20 cảng VND Cont 40 cảng VND
Thủ tục Hải quan nhập khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.200.000
Thủ tục Hải quan xuất khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.000.000

Mỗi tờ khai thứ 2 phụ thu 400.000VND

Mỗi cont tiếp theo phụ thu 800.000VND

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu
Số điện thoại: (0236) 3 733 371

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu 34NG 00 HKHANHDN

(HQ KCN Hòa Khánh – Liên Chiểu):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71110299505500000 2995055 KBNN Liên Chiểu 0166 2995055
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 35110299505500000 2995055 KBNN Liên Chiểu 0166 2995055
3 Tạm giữ chờ xử lý 39420299505500000 2995055 KBNN Liên Chiểu 0166 2995055
4 Tạm thu NSNN 35820299505500000 2995055 KBNN Liên Chiểu 0166 2995055
5 Tạm giữ thuế tạm thu 39420904110400000 2995055 KBNN Liên Chiểu 0166 2995055

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ KCN Đà Nẵng):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCN Đà Nẵng
Số điện thoại: (0236) 3 831 080

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCN Đà Nẵng 34NH 00 KCNDN

(HQ KCN Đà Nẵng):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71110299505400000 2995054 KBNN Sơn Trà 0164 2995054
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 35110299505400000 2995054 KBNN Sơn Trà 0164 2995054
3 Tạm giữ chờ xử lý 39420904160900000 2995054 KBNN Sơn Trà 0164 2995054
4 Tạm thu NSNN 35820299505400000 2995054 KBNN Sơn Trà 0164 2995054
5 Tạm giữ thuế tạm thu 39420299505400000 2995054 KBNN Sơn Trà 0164 2995054

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công
Số điện thoại: (0236) 3 832 484

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công 34CC 00 DTGCDANANG

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đà Nẵng (HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 71110299505100000 2995051 KBNN Hải Châu 0167 2995051
2 Tiền gửi lệ phí hải quan 35110299505100000 2995051 KBNN Hải Châu 0167 2995051
3 Tạm giữ chờ xử lý 39420299505100000 2995051 KBNN Hải Châu 0167 2995051
4 Tạm thu NSNN 35820299505100000 2995051 KBNN Hải Châu 0167 2995051
5 Tạm giữ thuế tạm thu 39420904196800000 2995051 KBNN Hải Châu 0167 2995051