Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai là thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị nhập khẩu tại các của khẩu, địa điểm tập trung ở Đồng Nai. Đức Transport rất vui được chia sẻ kiến thứ này.

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Thống Nhất):

Mục Lục

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Thống Nhất
Số điện thoại: (0251) 3 869 419

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Thống Nhất 47NF 00 TNHATDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các tài khoản thu nộp ngân sách cục hải quan Đồng Nai:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995070 KBNN Trảng Bom 1764 2995070
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995070 KBNN Trảng Bom 1764 2995070

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Nhơn Trạch):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Nhơn Trạch
Số điện thoại: (0251) 3 560 887

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Nhơn Trạch 47NG 00 NTRACHDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các tài khoản thu nộp ngân sách cục hải quan Đồng Nai:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995073 KBNN Nhơn Trạch 1769 2995073
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995073 KBNN Nhơn Trạch 1769 2995073

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Long Bình Tân):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Long Bình Tân
Số điện thoại: (0251) 3 994 784, 3 994 782

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội nghiệp vụ 47I1 00 DNVLBTDN
2 Đội nghiệp vụ 2 47I2 00 DNV2LBTDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách cục hải quan Đồng Nai:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995071 KBNN Đồng Nai 1761 2995071
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995071 KBNN Đồng Nai 1761 2995071

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ KCX Long Bình):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCX Long Bình
Số điện thoại: (0251) 3 892 028

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ KCX Long Bình 47XE 00 KCXLBINHDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách cục hải quan Đồng Nai:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995072 KBNN Đồng Nai 1761 2995072
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995072 KBNN Đồng Nai 1761 2995072

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Đồng Nai):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Đồng Nai
Số điện thoại: (0251) 3 511 542, 3 841 195

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội nghiệp vụ 47D1 00 DNVCCLTDN
2 Đội nghiệp vụ 2 47D2 00 DNV2CCLTDN
3 Đội nghiệp vụ 3 47D3 00 DNV3CCLTDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995074 KBNN Long Thành 1767 2995074
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995074 KBNN Long Thành 1767 2995074

Có thể bạn quan tâm: Bảng giá khai báo hải quan Đồng Nai

Bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan Đồng Nai mức cơ bản, mức giá này có thể điều chỉnh đôi chút khi có những thông tin đặc biệt của lô hàng. Vì thế số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Bảng giá khai báo hải quan Đồng Nai (Tạm Tính)
  Hàng XNK tại chỗ Hàng lẻ cảng VND Cont 20 cảng VND Cont 40 cảng VND
Thủ tục Hải quan nhập khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.200.000
Thủ tục Hải quan xuất khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.000.000

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Bình Thuận):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Cửa khẩu Cảng Bình Thuận
Số điện thoại: (0252) 3 720 600

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ QL KCN Bình Thuận 47NM 00 BTHUANDN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995141 KBNN Bình Thuận 1661 2995141
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995141 KBNN Bình Thuận 1661 2995141

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai (Chi cục HQ Biên Hoà):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Biên Hoà
Số điện thoại: (0251) 3 993 486

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Chi cục HQ Biên Hoà 47NB 00 BIENHOADN
2 Đội Thủ tục tàu 47NB 00 BIENHOADN

Danh sách Các Đội nghiệp vụ hải quan sử dụng các Tài khoản thu nộp ngân sách:

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 Thu nộp NSNN 7111 2995069 KBNN Đồng Nai 1761 2995069
2 Tạm thu, tạm giữ 3942 2995069 KBNN Đồng Nai 1761 2995069

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan TP Hồ chí Minh

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi