Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng là thông tin quan trọng đối với doanh nghiệp đã, đang và chuẩn bị nhập khẩu tại các của khẩu, địa điểm tập trung ở Hải Phòng. Đức Transport rất vui được chia sẻ kiến thứ này.

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (HQ CK Cảng Đình Vũ):

Mục Lục

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ
Số điện thoại: (0225) 3 769 241, 3 769 255

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 03EE 00 CDINHVUHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK Cảng Đình Vũ):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995119 KBNN Hải An 0075 2995119
2 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995119 KBNN Hải An 0075 2995119
3 TK tạm thu 3591 2995119 KBNN Hải An 0075 2995119
4 TK thu phí, lệ phí hải quan 3712 2995119 KBNN Hải An 0075 2995119

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I
Số điện thoại: (0225) 3 859 883

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 03CC 00 CANGHPKVI

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV I):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022
2 TK tạm thu 3591 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022
3 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995022 KBNN Hồng Bàng 0063 2995022

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II
Số điện thoại: (0225) 3 825 214

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 03CE 00 CANGHPKVII

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV II):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995023 KBNN Lê Chân 0064 2995023
2 TK hoàn trả 8951 2995023 KBNN Lê Chân 0064 2995023
3 TK tạm thu 3591 2995023 KBNN Lê Chân 0064 2995023
4 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995023 KBNN Lê Chân 0064 2995023

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III
Số điện thoại: (0225) 3 766 755

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Giám sát tàu, kho bãi và KSHQ 03TG 01 CHPKVIII
2 Đội Thủ tục hàng hóa XNK 03TG 00 CHPKVIII

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ CK cảng Hải Phòng KV III):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995024 KBNN Hải An 0075 2995024
2 TK tạm thu 3591 2995024 KBNN Hải An 0075 2995024
3 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995024 KBNN Hải An 0075 2995024

Bảng giá khai báo hải quan tại Hải Phòng

Bảng báo giá dịch vụ khai báo hải quan tại Hải Phòng mức cơ bản, mức giá này có thể điều chỉnh đôi chút khi có những thông tin đặc biệt của lô hàng. Vì thế số liệu này chỉ mang tính chất tham khảo, nếu bạn có giá chính xác vui lòng liên hệ với chúng tôi để được tư vấn.

Bảng giá khai báo hải quan tại Hải Phòng (Tạm Tính)
  Hàng XNK tại chỗ Hàng lẻ cảng VND Cont 20 cảng VND Cont 40 cảng VND
Thủ tục Hải quan nhập khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.200.000
Thủ tục Hải quan xuất khẩu                       900.000                    900.000                  1.000.000                       1.000.000

Mỗi tờ khai thứ 2 phụ thu 400.000VND

Mỗi cont tiếp theo phụ thu 800.000VND

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Hưng Yên):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Hưng Yên
Số điện thoại: (0221) 3 943 048

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03PL 00 HUNGYENHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Hưng Yên):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995123 KBNN Mỹ Hào 0412 2995123
2 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995123 KBNN Mỹ Hào 0412 2995123

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Hải Dương):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Hải Dương
Số điện thoại: (0220) 3 892 465

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03PJ 00 HAIDUONGHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Hải Dương):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027
2 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995027 KBNN Hải Dương 0361 2995027

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ KCX và KCN):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ KCX và KCN
Số điện thoại: (0225) 3 743 178

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03NK 00 KCXKCNHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ KCX và KCN):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995118 KBNN Hồng Bàng 0063 2995118
2 TK tạm thu 3591 2995118 KBNN Hồng Bàng 0063 2995118
3 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995118 KBNN Hồng Bàng 0063 2995118

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công
Số điện thoại: (0225) 3 836 767

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Thủ tục hàng gia công 03PA 00 DTGCHP
2 Đội Thủ tục hàng đầu tư 03PA 01 DTGCHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Quản lý hàng đầu tư – gia công):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995117 KBNN Hải An 0075 2995117
2 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 2995117 KBNN Hải An 0075 2995117
3 TK tạm thu 3591 2995117 KBNN Hải An 0075 2995117

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Thái Bình):

Tên Chi cục hải quan: Chi cục HQ Thái Bình
Số điện thoại: (0227) 3 745 025, 3 745 015

Danh sách các Đội nghiệp vụ hải quan:

TT Tên Đội thủ tục Mã Hải quan Mã đội Tên viết tắt trong hệ thống VNACCS
1 Đội Nghiệp vụ 03CD 00 THAIBINHHP

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hải Phòng (Chi cục HQ Thái Bình):

TT Tên tài khoản Mã tài khoản Mã quan hệ ngân sách Tên kho bạc Mã kho bạc Mã cơ quan thu
1 TK thu nộp NSNN 7111 2995122 VP KBNN Thái Bình 0461 2995122
2 TK thu phí, lệ phí hải quan 3511 0.9039572 VP KBNN Thái Bình 0461 2995122
3 TK tạm thu 3591 0.9039572 VP KBNN Thái Bình 0461 2995122

Năng lực khai báo hải quan của Đức Transport

  1. Đội ngũ nhân viên chứng từ và giao nhận 30 người rành về thủ tục, nghiệp vụ giải quyết, tư vấn các vấn đề liên quan
  2. Văn phòng và chi nhánh : Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Hà Nội và Hải Phòng.
  3. Năng lực khai báo và giao nhận: 2000-4000 tờ khai 1 tháng.
  4. Đội xe vận chuyển và kho trung chuyển hàng hóa: xe tải (1,8 – 5 tấn) 8 chiếc, xe container 20 chiếc, xe cẩu và nâng hàng hóa:  4 chiếc. Kho tại bến xe Miền Nam và chành vận chuyển tại đường Thành Thái.
  5. Chúng tôi là đối tác với nhiều doanh nghiệp Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Pháp, Đức, Mỹ, Singapore,….. xuất khẩu với Việt Nam.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Địa điểm làm thủ tục hải quan

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan TP Hồ chí Minh

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Hà Nội

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Đồng Nai

Tài khoản nộp thuế Cục Hải Quan Bình Dương

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Lào

Thủ tục nhập khẩu gỗ từ Châu Phi