Thông quan là ?Thủ tục thông quan là gì?Tại sao phải làm thủ tục thông quan?Các giai đoạn làm thủ tục thông quan? Chi phí hải quan, thuế xuất nhập khẩu, ghi chú thủ tục hải quan, dịch vụ hải quan. Đây là những trọng tâm mà Đức Transport  chia sẻ với bạn trong bài viết này.

Thông quan là gì?

Theo quy định tại Điều 21 Điều 4 Luật Hải quan  số 54/2014/QH13 ngày 23/6/2014 quy định rõ: “Thủ tục hải quan là việc thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập  khẩu hoặc phải làm thủ tục hải quan khác. ” 

 Như vậy, việc thông quan hàng hóa được hiểu là một chuỗi các  công đoạn từ khai báo đến xuất trình chứng từ và hàng hóa để hải quan  kiểm tra. Nếu không có  điểm nào vi phạm thì hàng  được  thông quan. Thông quan hàng hóa về cơ bản bao gồm các bước sau: 

 •  Bước 1: Nộp tờ khai hải quan  
 •  Bước 2: Mở tờ khai hải quan  
 •  Bước 3: Hoàn thiện tờ khai hải quan  
 •  Bước 4: Mang hàng về kho để bảo quản 

Để xem chi tiết các bước làm thủ tục hải quan, mời bạn xem nội dung  bên dưới để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của việc làm thủ tục hải quan. 

Thông quan là gì
Thông quan là gì

Đơn hàng đã được thông quan là gì?  

Một đơn đặt hàng  được chấp nhận phải đáp ứng  hai điều kiện sau: 

 •  Bạn phải hoàn thành thủ tục hải quan 
 • được hải quan đồng ý cho  xuất nhập khẩu.

Thực hiện nghĩa vụ thuế với nhà nước, nếu đã nộp thuế. Nếu mặt hàng được gửi bằng chuyển phát nhanh như một món quà, chuyển phát nhanh thường tự lo thuế nhập khẩu và xuất khẩu. 

Đơn hàng xuất nhập khẩu có giá trị dưới 1.000.000 đồng không phải nộp thuế nhập khẩu, thuế GTGT hàng nhập khẩu theo Quyết định 78/2010/QĐ-TTg ngày 30/11/2010. 

Đơn hàng đã được thông quan là gì
Đơn hàng đã được thông quan là gì

Vì sao phải thông quan hàng hóa? 

Hàng hóa được nhập khẩu vào một quốc gia hoặc khu vực cụ thể, không chỉ  Việt Nam. Trong trường hợp này, công chức hải quan phải thông báo cho cơ quan có thẩm quyền của nước nhận hàng về việc vận chuyển hàng hóa đến nước đó.  

 Người khai hải quan là: chủ phương tiện; tài xế vận tải; chủ hàng; đại lý làm thủ tục hải quan; người được ủy quyền xuất trình tờ khai hải quan là chủ hàng, chủ phương tiện. 

 Hàng hóa chỉ được đưa về Việt Nam sau khi đã làm thủ tục hải quan. Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan phải có bộ hồ sơ bàn giao cho cơ quan hải quan. 

Vì sao phải thông quan hàng hóa
Vì sao phải thông quan hàng hóa

Thông quan hàng hóa gồm những bước nào?

 Thông quan hàng hóa bao gồm các bước sau: 

Thông quan hàng hóa gồm những bước nào
Thông quan hàng hóa gồm những bước nào

Bước 1: Khai tờ khai hải quan

Nếu đầy đủ chứng từ xuất nhập khẩu gồm: hợp đồng, vận đơn, packing list, vận đơn, chứng từ gốc, thông báo hàng đến và  mã HS của hàng hóa. Thông tin khai báo sau đó có thể được nhập vào hệ thống hải quan bằng phần mềm.  

Bước 1 Khai tờ khai hải quan
Bước 1 Khai tờ khai hải quan

Bước 2: Mở tờ khai hải quan 

Sau khi hoàn thành việc khai báo hải quan, hệ thống hải quan  trả về kết quả phân loại tờ khai. Nếu có luồng tờ khai thì in tờ khai  và mang bộ hồ sơ nhập khẩu đến chi cục hải quan để mở tờ khai. Tùy thuộc vào các kênh xanh lục, vàng và đỏ, các thao tác mở thông báo được thực hiện. 

 • Đối với Luồng Xanh:

 Nếu nó xuất hiện dưới dạng một kênh màu xanh lá cây, hãy giữ quảng cáo ở trạng thái thanh lý. 

 • Đối với Luồng vàng

 Cán bộ chuyển giao  sẽ giữ trọn bộ hồ sơ để thực hiện nghĩa vụ đăng ký hoàn tất thủ tục. Nhiệm vụ của cơ quan hải quan đã đăng ký là kiểm tra tính chính xác của các tài liệu. 

Nếu bộ hồ sơ chưa hợp lệ sẽ bị trả lại và yêu cầu bổ sung  hoặc nộp tờ khai có sai sót, sau khi khai đủ hồ sơ mới làm thủ tục thông quan. Nếu không còn nghi vấn, công chức hải quan đăng ký nhập thông tin vào hệ thống và làm thủ tục thông quan. 

Nếu  còn  nghi vấn, hải quan đăng ký xin chuyển luồng đỏ (3), mang hồ sơ cho trưởng phòng chuyển cho bộ phận kiểm tra. 

 • Đối với Luồng đỏ

 Nếu thông báo là đèn đỏ hoặc được kiểm tra như đã đề cập ở trên. Người gửi hàng sau đó kiểm tra hàng hóa trên hệ thống điện tử hải quan để tìm hiểu thông tin  kiểm tra từ tờ khai (tên  kiểm hóa viên, số điện thoại, các dữ liệu khác…). 

Chủ hàng thống nhất với cán bộ kiểm hóa về việc kiểm tra. Kết thúc kiểm tra, nếu hàng hóa đúng như  khai báo và không có  nghi vấn, kiểm tra viên nhập tờ khai vào hệ thống và làm thủ tục thông quan. 

Nếu qua kiểm tra phát hiện hàng hóa không đúng với khai báo, công chức hải quan sẽ trình cục trưởng để điều tra.

Bước 2 Mở tờ khai hải quan
Bước 2 Mở tờ khai hải quan

Bước 3: Thông quan hàng hóa 

Sau khi kiểm tra  hồ sơ, nếu không có gì thắc mắc, công chức hải quan sẽ đưa tờ khai về hải quan. Bây giờ bạn có thể nộp thuế nhập khẩu trên tờ khai hải quan để thông quan hàng hóa. 

Bước 3 Thông quan hàng hóa
Bước 3 Thông quan hàng hóa

 Bước 4: Đem hàng về kho và bảo quản sử dụng 

 Trong tờ khai hải quan tiếp tục kiểm tra tờ khai và phương tiện cần thiết để đưa hàng về kho.  Hiện  hệ thống hải quan đã thực hiện thông quan gần như  điện tử. Với việc triển khai thông quan điện tử, việc thông quan trở nên dễ dàng hơn, rút ngắn quy trình. 

Bốn giai đoạn chính của quá trình chính thức hóa xuất nhập khẩu được đưa ra ở trên. 

Bước 4 Đem hàng về kho và bảo quản sử dụng
Bước 4 Đem hàng về kho và bảo quản sử dụng

Chi phí thông quan hàng hóa như thế nào?

 Chi phí  thông quan hàng hóa bao gồm hai phần: phí, lệ phí và thuế nhập khẩu. Các chi phí này được bao gồm trong giá  hàng hóa, vì vậy thuế cũng được coi là chi phí hải quan  đối với các công ty. 

Chi phí thông quan hàng hóa như thế nào
Chi phí thông quan hàng hóa như thế nào

Phí và lệ phí

Các bên thứ ba (không phải chính phủ hoặc nhà nhập khẩu) thanh toán các chi phí liên quan đến việc thông quan hàng hóa. Phí bao gồm các  chi phí liên quan đến dịch vụ  hải quan, dịch vụ kho bãi, lưu giữ hàng hóa và kiểm tra phương tiện. Về phí dịch vụ làm thủ tục hải quan hàng hóa nếu người nhập khẩu ủy quyền cho đại lý hải quan hoặc người khác  làm thủ tục hải quan. Phí này là phí dịch vụ không liên quan đến cơ quan chính phủ. Phí dịch vụ hải quan  không có con số cố định. Yêu cầu phải có thương lượng giữa người ủy quyền và người được ủy quyền. 

 Phí cầu đường là phí được thu như một phần của dịch vụ hải quan do chính phủ cung cấp. Thuế hải quan đối với hàng hóa hiện đang được cơ quan hải quan  thu theo quy định. Lệ phí hải quan là chi phí được xác nhận trong nước khi sắp xếp tờ khai hải quan, không phân biệt xuất khẩu, nhập khẩu hay chuyển cửa khẩu. Mệnh giá hiện tại là 20.000 đồng/quảng cáo. 

Phí và lệ phí
Phí và lệ phí

Thuế nhập khẩu 

 Khi làm thủ tục nhập khẩu hàng hoá, người xuất nhập khẩu  phải nộp thêm thuế xuất nhập khẩu tuỳ theo từng loại hàng hoá. Thuế xuất nhập khẩu tính theo sản phẩm là các loại thuế xuất nhập khẩu tương ứng. Đức Transport xin liệt kê một số loại thuế như sau: 

 • Thuế xuất khẩu 
 • Thuế nhập khẩu 
 • Thuế GTGT hàng nhập khẩu 
 • Thuế tiêu thụ đặc biệt 
 • Thuế bảo vệ môi trường 
 • Thuế nghĩa vụ tự vệ 
 • Thuế nghĩa vụ có thời hạn 

Trên đây là một số loại phí cơ bản để làm thủ tục xuất nhập khẩu. Hàng hóa chỉ có thể được thông quan nếu nhân viên hải quan đã nộp đầy đủ các khoản thuế cho nhà nước.

Thuế nhập khẩu
Thuế nhập khẩu

Một số lưu ý thông quan hàng hóa 

 Khi làm thủ tục hải quan, công chức hải quan cần  lưu ý một số điểm sau: 

 •  Mã số HS của hàng hóa phải được xác định  trước khi nhập khẩu. 
 •  Hàng hóa chỉ được nhập cảnh khi đã hoàn thành nghĩa vụ thuế xuất nhập khẩu. 
 •  Cần lưu ý rằng việc nhập khẩu hàng hóa bị cấm hoặc  có điều kiện. 
 •  Đối với hàng hóa  nhập khẩu từ các nước, vùng lãnh thổ mà Việt Nam có ký kết hiệp định thương mại. Để nhận được lợi ích đặc biệt về thuế, nên yêu cầu người bán cung cấp giấy chứng nhận xuất xứ.
Một số lưu ý thông quan hàng hóa
Một số lưu ý thông quan hàng hóa

Trên đây là toàn bộ bài viết về thông quan là gì? quy định thông quan, các công đoạn thông quan thủ tục thông quan chi phí hải quan và dịch vụ hải quan. Hi vọng bài viết này sẽ cung cấp cho bạn những thông tin mà bạn đang tìm kiếm. Mọi thắc mắc, góp ý hoặc cung cấp dịch vụ, vui lòng liên hệ với dịch vụ của Đức Transport hoặc Hotmail để được tư vấn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ hải quan trọn gói

Hải quan là gì

Hải quan tiếng anh là gì

Tờ khai hải quan

Tờ khai hải quan tiếng anh

Cách tra cứu tờ khai hải quan

Quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu

Quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu

Quy trình khai báo hải quan điện tử

In mã vạch hải quan

Ngành hải quan là gì / Ngành hải quan học trường nào

Luật hải quan

Tư vấn thủ tục hải quan