Vấn đề thủ tục nhập khẩu dược liệu dẫn đầu đang là  một điều cần lưu tâm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực này . Vậy bài viết dưới đây của Đức Transport sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu thêm về các thủ tục nhập khẩu dược liệu  nhé!

Cơ sở pháp lý về thủ tục nhập khẩu dược liệu 

Một số văn bản quy phạm pháp luật có quy định về thủ tục nhập khẩu thuốc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật việt nam, các văn bản quy định về thủ tục nhập khẩu thuốc như sau:

Luật Dược 2016:

 • Nghị định số 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Dược 2016;
 • Nghị định số 155/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Nghị định số 54/2017/NĐ-CP;
 • Thông tư số 03/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định điều kiện kinh doanh dược liệu; các văn bản khác có liên quan đến.
Cơ sở pháp lý về thủ tục nhập khẩu dược liệu
Cơ sở pháp lý về thủ tục nhập khẩu dược liệu

Điều kiện chung đối với cơ sở xin cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BYT quy định về điều kiện chung đối với cơ sở xin cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu quy định chặt chẽ như sau:

Điều kiện chung đối với cơ sở xin cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu
Điều kiện chung đối với cơ sở xin cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu

Nhân sự

 Cơ sở bảo quản phải có đầy đủ nhân sự với trình độ thích hợp để tiến hành mọi hoạt động liên quan đến xuất nhập khẩu, bảo quản, bốc dỡ, vận chuyển, sửa chữa và bảo trì cùng một số hoạt động khác nhằm đảm bảo chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền. Phải có trình độ và kinh nghiệm thực tế. Có một trong những bằng cấp chuyên môn sau đây

 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành dược;
 • Bằng tốt nghiệp đại học ngành y học cổ truyền hoặc đại học ngành dược cổ truyền 

Người chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của cơ sở xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền phải có tối thiểu 02 năm thực tập chuyên môn tại những cơ sở sau: Mua bán thuốc, nguyên liệu làm thuốc; bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc; chế biến thuốc, nguyên liệu làm thuốc, kiểm nghiệm thuốc, nguyên liệu làm thuốc, thuốc cổ truyền 

Nhân sự
Nhân sự

Thủ kho phải đáp ứng các quy định 

Phải có trình độ và kiến thức nhất định về dược, dược liệu, vị thuốc cổ truyền, về nghiệp vụ bảo quản (phương pháp bảo quản, quản lý kho, theo dõi xuất nhập khẩu, chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền. ..) .

Phải có trình độ tối thiểu là dược sĩ trung học phổ thông.

Cơ sở phải lập sơ đồ tổ chức quy định rõ trách nhiệm, quyền hạn và mối liên hệ của tất cả các bộ phận (phòng, ban, đội. ..) trong cơ sở và nhân sự chủ chốt.

Phải có bản mô tả công việc nêu cụ thể quyền hạn và trách nhiệm có liên quan đến các cá nhân, được người đứng đầu cơ sở phê chuẩn. Việc quy trách nhiệm cho nhân sự phải đảm bảo không quá tải trong công việc và tương xứng với khả năng chuyên môn. Cá nhân phải hiểu biết, xác định đúng vai trò và trách nhiệm được phân công.

Thủ kho phải đáp ứng các quy định
Thủ kho phải đáp ứng các quy định

Chính sách nhập khẩu dược liệu

Xuất khẩu, nhập khẩu dược liệu được quy định tại Điều 5 Thông tư 03/2016/TT-BYT Quy định quản lý hoạt động kinh doanh dược liệu do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành.

 • Khoản 1 Điều 2 Luật Dược năm 2016 quy định: “Dược là thuốc và nguyên liệu làm thuốc.”
 • Khoản 5 Điều 2 Luật Dược năm 2016 giải thích “”Dược liệu là nguyên liệu làm thuốc có nguồn gốc thiên nhiên từ thực vật, động vật, khoáng vật và đạt tiêu chuẩn làm thuốc. . “

Căn cứ quy định tại Thông tư số 11/2018/TT-BYT quy định về chất lượng thuốc, tiêu chuẩn làm thuốc và Thông tư số 03/2020/TT-BYT sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 11/2018/TT-BYT: “Cơ sở kinh doanh dược, cơ sở kiểm nghiệm thuốc áp dụng tiêu chuẩn chất lượng của thuốc, nguyên liệu làm thuốc theo dược điển hoặc theo tiêu chuẩn cơ sở đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại cơ sở sản xuất, pha chế.”

 • Theo thông tư, Xuất khẩu dược liệu là việc các dược liệu kể trên được đưa ra ngoài lãnh thổ Việt Nam hoặc đưa vào khu vực đặc biệt nằm trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật.
 • Nhập khẩu dược liệu là việc dược liệu được đưa vào lãnh thổ Việt Nam từ nước ngoài hoặc từ khu vực đặc biệt khác trên lãnh thổ Việt Nam được coi là khu vực hải quan riêng theo quy định của pháp luật
Chính sách nhập khẩu dược liệu
Chính sách nhập khẩu dược liệu

Thuế khi nhập khẩu dược liệu

Thuế nhập khẩu được hưởng từ ưu đãi của hiệp định AIFTA đem lại là 5% căn cứ trên giá trị đơn hàng nhập khẩu; Thuế giá trị gia tăng với dược liệu là 5%; Đồng thời, các cơ sở nhập khẩu và phân phối thuốc phải nộp thêm thuế thu nhập cá nhân, thậm chí có thể phát sinh cả thuế thu nhập doanh nghiệp.

Thuế khi nhập khẩu dược liệu
Thuế khi nhập khẩu dược liệu

Thủ tục nhập khẩu dược liệu

Hồ sơ cấp Giấy phép nhập khẩu dược liệu gồm:

 • Đơn hàng nhập khẩu (Đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác thì trên đơn hàng nhập khẩu phải ghi tên cơ sở nhập khẩu uỷ thác.
 • Bản tiêu chuẩn chất lượng và phương pháp kiểm nghiệm dược liệu của nhà sản xuất hoặc bản photo các tiêu chuẩn chất lượng của dược điển.
 • Đối với dược liệu có thành phần hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất làm thuốc phải gửi kèm theo Báo cáo tồn kho.
 • Giấy phép nhập khẩu dược liệu Cục quản lý Y, Dược cổ truyền thuộc Bộ Y tế cấp.
 • Các mẫu của hồ sơ (đơn hàng nhập khẩu, báo cáo tồn kho. ..) được ban hành tại Phụ lục kèm theo Thông tư 03/2016/TT-BYT
Thủ tục nhập khẩu dược liệu
Thủ tục nhập khẩu dược liệu

Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu dược liệu

Đơn hàng nhập khẩu (Phụ lục số 04) . Đối với trường hợp nhập khẩu uỷ thác, trên đơn hàng nhập khẩu phải ghi rõ cơ sở nhập khẩu uỷ thác.

Bản tiêu chuẩn chất lượng và bản phương pháp kiểm nghiệm dược liệu, của nhà sản xuất hoặc bản photo hướng dẫn tiêu chuẩn chất lượng của dược liệu .

Phép dược liệu có thành phần hoạt chất gây nghiện, hướng tâm thần và tiền chất làm thuốc phải gửi kèm theo Báo cáo tồn kho (Phụ lục số 05)

Điều 26. Thẩm quyền, thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu dược liệu:

 •  Cục trưởng Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền Bộ Y tế cấp Giấy phép nhập khẩu dược liệu.
 •  Cơ sở nhập khẩu gửi 01 bộ hồ sơ theo quy định tại Điều 25 Thông tư này về Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế.
 •  Trường hợp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu dược liệu không đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản gửi đến cơ sở để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ
 • Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ đủ và hợp lệ, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế xem xét, cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu theo đúng quy định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư này. Trường hợp không cấp giấy phép, Cục Quản lý Y, dược cổ truyền – Bộ Y tế có văn bản trả lời doanh nghiệp và giải thích rõ nguyên nhân.
 • Giấy phép nhập khẩu dược liệu có giá trị tối đa 01 năm, kể từ ngày cấp.
 • Nộp hồ sơ cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu
 • Cơ sở nhập khẩu nộp 01 bộ hồ sơ tại Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền – Bộ Y tế. Trường hợp hồ sơ xin giấy phép nhập khẩu dược liệu không đầy đủ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải có văn bản gửi đến cơ sở đề nghị bổ sung, hoàn thiện hồ sơ.
Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu dược liệu
Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu dược liệu

Bài viết  ở trên Đức Transport đã tóm gọn được các thông tin cần thiết cho thủ tục nhập khẩu dược liệu . Mong rằng các hướng dẫn ở trên sẽ có thể trợ giúp được tất cả những đơn vị sớm thực hiện công việc và hạn chế được sự nhầm lẫn không đáng có. Nếu có điều gì cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp Đức Transport.

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu dược liệu trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu dược liệu trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu dược liệu
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu dược liệu chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu dược liệu của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu dược liệu chúng tôi chuyên làm

 • Nhập khẩu dược phẩm ở Việt Nam
 • Thủ tục nhập khẩu thuốc đông y
 • Giấy phép nhập khẩu thuốc
 • Nhập khẩu thuốc
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu dược liệu

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ khai báo hải quan cây giống

Thủ tục nhập khẩu trái cây tươi

Thủ tục nhập khẩu hạt giống

Thủ tục nhập khẩu dược phẩm

Thủ tục nhập khẩu thảm trải sàn

Thủ tục nhập khẩu trái cây