Ngày nay ở trên thị trường có rất nhiều loại máy phát điện trong đó có cả các loại máy phát điện cũ. Và nhu cầu sử dụng máy phát điện càng nhiều. Tuy nhiên mua máy phát điện mới thì khá tốn tiền cho nên mọi người muốn giảm chi phí bằng cách nhập khẩu máy phát điện cũ. Vậy thì thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ bao gồm những gì ? Sau đây Đức Transport sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc về thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ mới nhất 2023.

Mã HS của máy phát điện cũ

Với bất kỳ mặt hàng nào, doanh nghiệp cũng cần tìm hiểu rõ nó có mã HS code là gì. Dựa trên đặc điểm kỹ thuật, cơ chế sử dụng cũng như mục đích hoạt động, máy phát điện được chia làm các loại khác nhau và mỗi một loại có 1 mã HS riêng. Khi biết được mã HS của loại hàng hoá mà mình nhập, doanh nghiệp sẽ hiểu rõ việc thực hiện thủ tục hải quan thế nào cùng các quy định trong trách nhiệm nộp thuế. Dưới đây là các mã HS của máy phát điện : 

Mã số Mô tả hàng hoá
8501 Động cơ điện và máy phát điện ( ngoại trừ tổ máy phát điện).
850110 Động cơ có công suất không quá 37,5 W
85011021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85011022 Loại khác, công suất không quá 5 W
85011029 Loại khác
85011030 Động cơ hướng trục
85011041 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85011049 Loại khác
85011051 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85011059 Loại khác
85011060 Động cơ hướng trục
85011091 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85011099 Loại khác
850120 Động cơ vạn năng một chiều/xoay chiều có công suất trên 37,5 W:
85012012 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85012019 Loại khác
85012021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85012029 Loại khác
850131 Công suất không quá 750 W
85013130 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85013140 Động cơ khác
85013150 Máy phát điện
850132 Công suất trên 750W nhưng không quá 75 kW
85013221 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85013222 Động cơ khác
85013223 Máy phát điện
85013231 Động cơ dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85013232 Động cơ khác
85013233 Máy phát điện
85013300 Công suất trên 75kW nhưng không quá 375 kW
85013400 Công suất trên 375 kW
850140 Động cơ xoay chiều khác, một pha
85014011 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85014019 Loại khác
85014021 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85014029 Loại khác
850151 Công suất không quá 750 W:
85015111 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85015119 Loại khác
850152 Công suất trên 750W nhưng không quá 75 kW
85015211 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85015219 Loại khác
85015221 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85015229 Loại khác
85015231 Dùng cho các mặt hàng thuộc nhóm 84.15, 84.18, 84.50, 85.09 hoặc 85.16
85015239 Loại khác
85015300 Công suất trên 75 kW
850161 Công suất không quá 75 kVA
85016110 Công suất không quá 12,5 kVA
85016120 Công suất trên 12,5 kVA
850162 Công suất trên 75kVA nhưng không quá 375kVA
85016210 Công suất trên 75kVA nhưng không quá 150kVA
85016220 Công suất trên 150 kVA nhưng không quá 375kVA
85016300 Công suất trên 375 kVA nhưng không quá 750 kVA
85016400 Công suất trên 750 kVA
Mã HS của máy phát điện cũ
Mã HS của máy phát điện cũ

Chính sách nhập khẩu máy phát điện cũ

Các chính sách nhập khẩu máy phát điện cũ dựa vào các căn cứ dưới đây : 

 • Mặt hàng Máy phát điện đã qua sử dụng xuất xứ từ Nhật không thuộc diện cấm nhập khẩu hay nhập khẩu có điều kiện quy định tại Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ nên công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu như hàng hóa thông thường khác.
 • Căn cứ vào Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa; phân tích để kiểm tra chất lượng; kiểm tra an toàn thực phẩm đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;
 • Căn cứ vào Chú giải của Hệ thống hài hoà mô tả và mã hoá hàng hóa năm 2007 của Hội đồng hợp tác Hải quan thế giới (HS 2007)
 • Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập nhập khẩu ưu đãi 2015 ban hành theo Thông tư 182/2015/TT-BTC ngày 16/11/2015 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2016. Theo đó:
 • Mặt hàng Máy phát điện như cá nhân mô tả có thể tham khảo phân loại mã HS thuộc nhóm 8501, tùy vào công dụng và công suất của từng máy mà có mã số HS chi tiết và thuế suất cụ thể. Để xác định chính xác mã số HS, trước khi làm thủ tục hải quan, công ty có thể đề nghị xác định trước theo quy định tại Điều 7 Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính.
Chính sách nhập khẩu máy phát điện cũ
Chính sách nhập khẩu máy phát điện cũ

Thuế khi nhập khẩu máy phát điện cũ

 1.  Điều kiện để được áp dụng thuế suất ưu đãi, ưu đãi đặc biệt

Theo quy định tại khoản 3 Điều 5 Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 107/2016/QH13 ngày 6/4/2016 của Quốc Hội thì:

Thuế suất ưu đãi áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ thực hiện đối xử tối huệ quốc trong quan hệ thương mại với Việt Nam; Danh sách nước, nhóm nước và vùng lãnh thổ này được quy định tại công văn số 8678/TCHQ-TXNK ngày 9/9/2016 (đính kèm).

Thuế suất ưu đãi đặc biệt áp dụng đối với hàng hóa nhập khẩu có xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam; hàng hóa từ khu phi thuế quan nhập khẩu vào thị trường trong nước đáp ứng điều kiện xuất xứ từ nước, nhóm nước hoặc vùng lãnh thổ có thỏa thuận ưu đãi đặc biệt về thuế nhập khẩu trong quan hệ thương mại với Việt Nam;

Cụ thể, hàng hóa để được áp dụng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt Việt Nam – Nhật Bản theo quy định tại Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính phải đáp ứng các điều kiện sau:

(i) Thuộc Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ban hành kèm theo Thông tư số 25/2015/TT-BTC ngày 14/2/2015 của Bộ Tài chính;

(ii) Được nhập khẩu từ Nhật Bản vào Việt Nam;

(iii) Được vận chuyển trực tiếp từ Nhật Bản đến Việt Nam, theo quy định của Bộ Công thương;

(iv) Thỏa mãn các quy định về xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định đối tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản, có giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa Việt Nam – Nhật Bản mẫu VJ theo quy định của Bộ Công thương

 1. Về mức thuế suất

Căn cứ Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi ban hành kèm theo Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ thì mức thuế suất ưu đãi nhập khẩu (MFN) của mã sổ 8502.11.00 là 15%, mã sổ 8502.12.10 là 10%, mã số 8502.12.20 là 10%.

 1. Về chính sách thuế đối với doanh nghiệp nhập khẩu hàng hóa từ khu chế xuất

Căn cứ khoản 2 Điều 2 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Chính phủ thì: Hàng hóa nhập khẩu từ doanh nghiệp chế xuất, khu chế xuất, kho bảo thuế, kho ngoại quan và các khu phi thuế quan vào thị trường trong nước thuộc đối tượng chịu thuế.

Thuế khi nhập khẩu máy phát điện cũ
Thuế khi nhập khẩu máy phát điện cũ

Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu máy phát điện cũ

Quy trình làm thủ tục nhập khẩu máy phát điện các loại gồm những bước sau đây: 

Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu máy phát điện cũ
Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu máy phát điện cũ

 Bước 1: Khai tờ khai hải quan 

 Sau khi có đủ chứng từ như: Hợp đồng, commercial invoice, packing list, vận đơn đường biển, chứng nhận xuất xứ, thông báo hàng về và xác định được mã hs máy phát điện các loại. Khi đó có thể nhập thông tin khai báo trên hệ thống hải quan bằng phần mềm. 

Bước 1. Khai tờ khai hải quan
Bước 1. Khai tờ khai hải quan

Bước 2: Mở tờ khai hải quan 

 Sau khi khai xong tờ khai hải quan, hệ thống hải quan sẽ trả về kết quả phân luồng tờ khai. Có luồng tờ khai rồi thì in tờ khai ra và đem bộ hồ sơ nhập khẩu đến chi cục hải quan để làm tờ khai. Tuỳ theo luồng xanh, vàng hay đỏ để thực hiện các bước làm thủ tục nhập khẩu máy phát điện các loại. 

Bước 2. Mở tờ khai hải quan
Bước 2. Mở tờ khai hải quan

Bước 3: Thông quan hàng hóa 

 Sau khi xem xét kỹ hồ sơ nếu không có vấn đề gì thì cán bộ hải quan sẽ chấp nhận thông quan tờ khai. Quý vị lúc này có thể đóng thuế nhập khẩu theo tờ khai hải quan khi thông quan hàng hoá. 

Bước 3. Thông quan hàng hóa
Bước 3. Thông quan hàng hóa

Bước 4: Mang hàng về bảo quản và sử dụng 

 Tờ khai thông quan thì tiến hành bước thanh lý tờ khai và làm thủ tục cần thiết cuối cùng để đưa hàng hóa về kho hàng

Bước 4. Mang hàng về bảo quản và sử dụng
Bước 4. Mang hàng về bảo quản và sử dụng

Trên đây là tất cả các thông tin về thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ mới nhất 2023 mà Đức Transport giới thiệu cho bạn. Nếu bạn có nhu cầu thuê các dịch vụ hải quan thì có thể liên hệ với chúng tôi với các thông tin ở trên nhé. 

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu máy phát điện cũ
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ chúng tôi chuyên làm

 • Dịch vụ khai báo thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ
 • Dịch vụ khai báo thủ tục đăng kiểm máy phát điện cũ nhập khẩu
 • Dịch vụ khai báo thuế nhập khẩu máy phát điện cũ
 • Dịch vụ khai báo thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ
 • Dịch vụ khai báo thủ tục nhập khẩu máy phát điện 
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu máy phát điện cũ 

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ hải quan nội bài

Thủ tục nhập khẩu máy in mã vạch

Thủ tục nhập khẩu máy hàn

Thủ tục nhập khẩu phụ tùng xe máy

Thủ tục nhập khẩu máy trò chơi điện tử

Thủ tục nhập khẩu máy sưởi

Thủ tục nhập khẩu máy làm lạnh nước

Thủ tục nhập khẩu máy in laser

Thủ tục nhập khẩu máy triệt lông

Thủ tục nhập khẩu máy sấy công nghiệp

ĐỖ QUANG ĐỨC

CEO ĐỨC TRANSPORT

Đỗ Quang Đức Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong lĩnh vực vận tải, CEO Đỗ Quang Đức đã mang đến những thông tin liên quan đến hải quan, vận tải nội địa, vận tải quốc tế, vận tải đường biển, vận tải đường hàng không bổ ích và hay nhất