Nhập khẩu thực phẩm về Việt Nam tương đối dễ dàng nhưng có rất nhiều thủ tục phải làm. Bởi đây là mặt hàng có yêu cầu cao trong quản lý và giám sát khi nhập khẩu. Do đó, so với mặt hàng khác thì thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm được mọi người đánh giá khá phức tạp. Đức Transport tìm hiểu chính xác và đầy đủ hơn nhằm giúp quá trình nhập khẩu diễn ra suôn sẻ, gặp ít rủi ro nhất. 

Mã HS của nguyên liệu thực phẩm

Để có thể tính toán được mức thuế suất của các sản phẩm, chúng ta cần xác định được mã HS của hàng hoá. Việc xác định mã HS một cách chính xác cần căn cứ trên các yếu tố khác nhau. Bao gồm tài liệu kỹ thuật, thành phần, cấu trúc, đặc tính lý, hoá, tác dụng, . .. của từng loại mặt hàng. 

 Bên cạnh đó, bạn cần phải biết chính xác mã HS của hàng hoá trước khi làm thủ tục nhập thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm. Bạn nên gửi công văn cho Tổng cục Hải quan để được xác định trước mã số hàng hoá. Bộ hồ sơ này bao gồm: 01 bản chính đơn đề nghị theo mẫu và 01 bản chính mô tả hàng hoá dự kiến nhập khẩu. 

Mã HS của nguyên liệu thực phẩm
Mã HS của nguyên liệu thực phẩm

Chính sách nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Theo quy định hiện nay, thực phẩm vẫn là hàng hoá được phép nhập khẩu vào Việt Nam. Do đó, cá nhân, doanh nghiệp có thể tiến hành nhập khẩu về Việt Nam một cách bình thường theo quy định. 

 Tuy nhiên, khi nhập khẩu cần chú ý phải tiến hành đăng ký thực phẩm và được cấp giấy phép an toàn thực phẩm theo đúng quy định. Bởi đây là thủ tục bắt buộc phải làm với mặt hàng này. 

Để nắm bắt rõ các thủ tục nhằm hiểu sâu thêm về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm, bạn nên tìm hiểu những thông tin tại các văn bản: 

 • Luật An toàn thực phẩm 55/2010/QH12
 • Nghị định 15/2018/NĐ-CP
 • Công văn 5446/TCHQ-GSQL
Chính sách nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm
Chính sách nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Thuế khi nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Trong thủ tục nhập khẩu thực phẩm và nguyên liệu thực phẩm, doanh nghiệp phải nắm bắt được những quy định về nhập khẩu. Để có thể tính được số thuế cho các sản phẩm phải nhập khẩu trên cơ sở ma HS tương ứng với mặt hàng. Từ đó mới có thể tham khảo thuế nhập khẩu. Sau đó mới xác định mức thuế suất thuế nhập khẩu theo quy định pháp luật. 

Thuế khi nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm
Thuế khi nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Về nguyên tắc, thủ tục nhập khẩu thực phẩm thông thường sẽ cần thực hiện 3 công việc chính gồm: 

 Tiến hành công bố thực phẩm: Trước khi nhập khẩu thực phẩm về Việt Nam, bạn nên lấy mẫu sản phẩm về trước để test thử rồi tiến hành thủ tục tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm đối với hàng hoá. Về hồ sơ và trình tự thực hiện đã được hướng dẫn cụ thể tại Điều 5 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP. Cụ thể: 

Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm
Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

Hồ sơ tự công bố gồm: 

 •  Bản tự công bố sản phẩm theo Mẫu số 01 Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định này; 
 •  Phiếu kết quả kiểm nghiệm an toàn thực phẩm của sản phẩm trong thời hạn 12 tháng kể đến ngày nộp hồ sơ được cấp tại phòng kiểm nghiệm được chỉ định hoặc cơ sở kiểm nghiệm được công nhận phù hợp ISO 17025 gồm các chỉ tiêu an toàn do Bộ Y tế ban hành theo nguyên tắc quản lý chất lượng phù hợp với quy định của pháp luật hoặc các chỉ tiêu an toàn theo các quy chuẩn, tiêu chuẩn khác mà tổ chức, cá nhân công bố trừ trường hợp không có quy định của Bộ Y tế (bản chính hoặc bản sao chứng thực) . 
Hồ sơ tự công bố gồm
Hồ sơ tự công bố gồm

Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau: 

 •  Tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm trên phương tiện thông tin đại chúng hoặc cổng thông tin điện tử của mình hoặc đăng công khai tại trụ sở của tổ chức, cá nhân và nộp 01 (một) bản theo đường bưu điện gửi thẳng cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền được Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là UBND cấp tỉnh) chỉ định; 
 •  Ngay sau khi tự công bố sản phẩm, tổ chức, cá nhân được phép sản xuất, lưu hành sản phẩm và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với an toàn của sản phẩm đó; 
 •  Cơ quan quản lý nhà nước có quyền tiếp nhận bản tự công bố của tổ chức, cá nhân để lưu trữ hồ sơ và đăng tên tổ chức, cá nhân và danh sách các sản phẩm tự công bố trên cổng thông tin điện tử của cơ quan đó. 

 Trong trường hợp tổ chức, cá nhân có từ 02 (hai) cơ sở sản xuất trở lên để sản xuất một sản phẩm thì tổ chức, cá nhân phải nộp hồ sơ tại một cơ quan quản lý nhà nước ở nơi có cơ sở sản xuất mà tổ chức, cá nhân lựa chọn. Khi đã lựa chọn cơ quan quản lý nhà nước để nộp hồ sơ thì các lần tự công bố kế tiếp phải nộp hồ sơ tại cơ quan đã lựa chọn trước đó. 

 Hồ sơ thông quan hàng hoá nhập khẩu sẽ gồm có các chứng từ sau: 

 • Tờ khai hàng hóa nhập khẩu theo mẫu
 • Hóa đơn thương mại
 • Vận tải đơn
 • Giấy phép nhập khẩu đối với hàng hóa cần giấy phép
 • Phiếu đóng gói hàng hóa
 • Hợp đồng thương mại
 • Giấy chứng nhận nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa
 • Giấy chứng nhận tự công bố vệ sinh an toàn thực phẩm
 • Giấy chứng nhận chất lượng
 • Các chứng từ khác (nếu có)
Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau
Việc tự công bố sản phẩm được thực hiện theo trình tự như sau

Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

 • Việc tiến hành kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm là thủ tục bắt buộc khi nhập thực phẩm bạn cần làm. Theo đó, nếu hàng hoá nhập khẩu trong những trường hợp trên bạn cần chuẩn bị hồ sơ kiểm tra theo quy định: 
 •  Đối với nguyên liệu thực phẩm đã được xử lý công nghiệp không cần phải tinh chế lại để phục vụ sản xuất trực tiếp hay sang bao đóng gói lại. 
 •  Các chất dùng để bảo quản thực phẩm. 
 •  Thực phẩm chế biến sẵn sử dụng chéo. 
 •  Các sản phẩm được cảnh báo (khi có thông tin nguy cơ đối với sức khoẻ, dịch bệnh hoặc do Bộ Y tế đề nghị bằng văn bản) . 
 •  Các sản phẩm không thuộc Danh mục phải công bố chất lượng do Bộ Y tế ban hành theo từng thời kỳ. 

Về hồ sơ kiểm tra cần chuẩn bị theo hướng dẫn tại Điều 18 của Nghị định 15/2018/NĐ-CP như sau:

 • Bản tự công bố sản phẩm;
 • 03 (ba) Thông báo kết quả xác nhận thực phẩm đạt yêu cầu nhập khẩu liên tiếp theo phương thức kiểm tra thông thường hoặc bản sao chứng thực hoặc bản chính hợp pháp hóa lãnh sự một trong các Giấy chứng nhận GMP, HACCP, ISO 22000, IFS, BRC, FSSC 22000 hoặc tương đương còn hiệu lực tại thời điểm nộp;
 • Trong trường hợp sản phẩm có nguồn gốc thủy sản và động vật trên cạn, trừ các sản phẩm đã qua chế biến, bao gói sẵn, thì phải có giấy chứng nhận đáp ứng các quy định về an toàn thực phẩm do cơ quan có thẩm quyền của nước xuất khẩu cấp (bản chính).
Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm
Xin cấp phép vệ sinh an toàn thực phẩm

Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thực phẩm thường 

 Về cơ bản, thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm thông thường tương đối phức tạp. Do đó, để đảm bảo quá trình nhập khẩu diễn ra nhanh và chính xác, bạn cần “bỏ túi” những lưu ý sau: 

 •  Tìm hiểu và cập nhật thông tin mới nhất các quy trình, thủ tục nhập khẩu mặt hàng là thực phẩm thường. 
 •  Thực hiện đúng và đủ những thủ tục cần thiết khi nhập khẩu thực phẩm. 
 •  Kiểm tra mặt hàng thực phẩm nhập về có được phép nhập khẩu về Việt Nam hay không. 
 •  Nếu không chắc chắn về các thủ tục nhập khẩu thực phẩm thì bạn nên tìm đến những người có kinh nghiệm để được tư vấn. Đây là phương pháp dễ dàng và nhanh nhất để bạn giảm thiểu sai sót trong việc nhập khẩu thực phẩm. 
Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thực phẩm thường
Những lưu ý khi thực hiện thủ tục nhập khẩu thực phẩm thường

 Trên đây là các hướng dẫn về thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩmĐức Transport đã tập hợp và cung cấp lại cho độc giả, mong rằng với sự hỗ trợ sẽ giúp ích phần nào cho bạn trong việc làm thủ tục xuất khẩu hàng hoá của mình. 

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm chúng tôi chuyên làm

 • Xuất nhập khẩu thực phẩm
 • Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chay
 • Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu nguyên liệu thực phẩm

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ khai báo hải quan hóa chất

Thủ tục nhập khẩu thực phẩm chức năng

Thủ tục nhập khẩu bánh kẹo

Thủ tục nhập khẩu sữa bột

Thủ tục nhập khẩu bia

Thủ tục nhập khẩu đường

Thủ tục nhập khẩu hạt chống ẩm

Thủ tục nhập khẩu hương liệu thực phẩm

Thủ tục hải quan nhập khẩu rượu

Thủ tục hải quan nhập khẩu dầu thực vật

Thủ tục hải quan nhập khẩu bột màu