Vấn đề thủ tục nhập khẩu ống thép dẫn đầu đang là  một điều cần lưu tâm của các đơn vị hoạt động trong lĩnh vực dầu khí. Vậy bài viết dưới đây của Đức Transport sẽ giúp bạn tìm hiểu sâu thêm về các thủ tục nhập khẩu ống thép nhé!

Mã HS của ống thép

Mã HS code của ống thép dẫn dầu là: 73041100. Đây là loại mặt hàng thuộc nhóm 7304, gồm những loại ống, ống dẫn có thanh hình rỗng, không hàn, bằng sắt (kể cả gang đúc) hoặc thép.

Căn cứ vào điều 3 thông tư số 41/2018/TT-BGTVT ngày 30/07/2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Quy định chi tiết Danh mục sản phẩm, hàng hoá có nguy cơ gây mất atgt thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông vận tải.

Đó sản phẩm ống thép dẫn dầu khi được nhập khẩu phải chứng nhận hoặc công bố phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng. Thời điểm kiểm tra, chứng nhận được thực hiện sau khi nhập khẩu và trước khi bán trên thị trường.

Mã HS của ống thép
Mã HS của ống thép

Thuế khi nhập khẩu

Dựa trên thông tư 83/2014/TT-BTC và nghị định số 57/2020/NĐ-CP của Chính phủ, Chúng ta có thể tính biểu thuế khi nhập khẩu ống thép dẫn dầu chi tiết như sau:

 • Thuế nhập khẩu ưu đãi: 0%
 • Thuế VAT (thuế giá trị gia tăng) : 10%
 • Thuế nhập khẩu từ Trung Quốc khi có C/O form E: 0%
 • Hồ sơ nhập khẩu
 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Commercial Invoice (hóa đơn tài chính)
 • Bill of Lading/Air waybill
 • C/O nếu có
 • Các chứng từ khác (nếu có)
Thuế khi nhập khẩu
Thuế khi nhập khẩu

Chính sách nhập khẩu thép các loại phổ biến

Theo quy định hiện nay của Việt Nam thì thép là mặt hàng không thuộc danh mục hàng hóa hạn chế nhập khẩu. Do vậy, cá nhân, doanh nghiệp và các tổ chức có thể tiến hành việc nhập khẩu sử dụng mặt hàng này một cách hợp pháp. Tuy nhiên, trước khi sử dụng cần có các loại giấy tờ hợp pháp.

Thép là mặt hàng thuộc quản lý nhà nước chuyên ngành của các bộ như Bộ Khoa học và Công nghệ, bộ Công thương. Do vậy, thủ tục nhập khẩu ống thép và thép cuộn cần có quy định của chính hai bộ này. Các thông tư, văn bản của nhà nước quy định thủ tục nhập khẩu thép mà đơn vị nhập khẩu cần thực hiện theo đó là:

 • Thông tư số 27/2012/TT-BKHCN và 07/2017/TT-BKHCN. Đây là hai thông tư quy định thủ tục kiểm tra nhà nước đối với chất lượng của từng loại thép nhập khẩu.
 • Thông tư 14/2017/TT-BCT bãi bỏ Thông tư 12/2015/TT-BCT quy định việc thực hiện thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tự động cho các mặt hàng thép tại Việt Nam.
 • Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN ngày 31/12/2015, thường được hiểu là thông tư 58 của Bộ Công Thương và Bộ Khoa học và Công nghệ
Chính sách nhập khẩu thép các loại phổ biến
Chính sách nhập khẩu thép các loại phổ biến

Loại thép nào phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu và loại nào không?

Theo thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN thông tư này được Bộ Công Thương và Bộ Khoa Học Công Nghệ phát hành để xác định loại thép nào phải kiểm tra chất lượng nhà nước, loại thép nào phải kiểm tra chất lượng nhà nước còn loại nào không cần kiểm tra.

Chúng tôi sẽ cung cấp các phụ lục I, II, III 58/2015/TTLT-BCT BKHCN giúp bạn có thêm thông tin về mã hàng sắt thép không kiểm tra chất lượng và phụ lục này cũng kèm theo mã HS Code như sau:

 • Phụ lục I: Mã hàng HS Code được miễn kiểm tra chất lượng nhà nước (nhập khẩu để sản xuất trong nước) : 7208, 7209, 7211, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7218, 7219, 7220, 7221, 7225, 7226, 7229.
 • Phụ lục II: Mã hàng HS Code phải kiểm tra chất lượng nhà nước (theo tiêu chuẩn việt nam, tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) , tiêu chuẩn vùng, tiêu chuẩn của từng nước và tiêu chuẩn quốc tế) : 7206, 7207, 7208, 7209, 7210, 7212, 7213, 7214, 7215, 7216, 7217, 7219, 7220, 7224, 7225, 7226, 7227, 7229.
 • Phụ lục III: Mã hàng HS Code phải kiểm tra chất lượng nhà nước (theo tiêu chuẩn quốc gia (TCVN) của Việt Nam và tiêu chuẩn quốc tế.
Loại thép nào phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu và loại nào không
Loại thép nào phải kiểm tra chất lượng nhập khẩu và loại nào không

Hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu thép các loại

Chi tiết các bước thực hiện thủ tục nhập khẩu thép:

Hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu thép các loại
Hướng dẫn cách làm thủ tục nhập khẩu thép các loại

Bước 1: Xin đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của tỉnh, thành

Muốn tìm hiểu loại thép nhập của doanh nghiệp có cần kiểm tra chất lượng nữa không các bạn nên xem ở phụ lục I và phụ lục II, III của Thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.

Phụ lục sử dụng bảng là có thể mô tả đầy đủ các đặc điểm của thép. Doanh nghiệp chỉ cần so sánh đặc điểm thép nhập của mình với bảng là có thể biết được thép nhập có cần kiểm tra chất lượng hay không. Trong nước:

 • Phụ lục I là sản phẩm thép không thuộc phạm vi quản lý.
 • Phụ lục II là sản phẩm thép cần kiểm tra chất lượng theo nhiều tiêu chuẩn khác nhau bao gồm tiêu chuẩn việt nam, TCVN, vùng, cả nước và quốc tế.
 • Phụ lục III là sản phẩm cần kiểm tra theo TCVN và tiêu chuẩn của nước xuất khẩu.

Cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp nộp một bộ hồ sơ kiểm tra nhà nước đối với chất lượng sắt thép tại cơ quan nhà nước đã làm thủ tục hải quan. Hồ sơ gồm các giấy tờ như:

 • Giấy đăng ký nhà nước đối với chất lượng của sắt thép nhập khẩu. Chi tiết có tại Phụ lục V thông tư 58/2015/TTLT-BCT-BKHCN.
 • Bản sao giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn hoặc chứng thư giám định phù hợp tiêu chuẩn được cấp bởi tổ chức chứng nhận hoặc tổ chức giám định được uỷ quyền. Những giấy tờ này còn phải có xác nhận của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
 • Bản sao mẫu hợp đồng nhập khẩu thép, danh mục hàng hoá, hoá đơn, vận đơn và giấy chứng nhận nguồn gốc nguyên liệu. Giấy tờ này còn phải có xác nhận của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.
 • Với các loại mã HS thép có tại mục 2 của phụ lục III ở trên thì cần cung cấp thêm bản kê khai thép nhập khẩu đã được xác nhận bởi Bộ Công thương và giấy xác nhận hồ sơ nhập khẩu được xác nhận từ Sở Công thương.
Bước 1. Xin đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của tỉnh, thành
Bước 1. Xin đăng ký kiểm tra chất lượng tại Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng của tỉnh, thành

Bước 2: Làm thủ tục hải quan

Bộ hồ sơ thủ tục phải nộp tại cơ quan Hải quan gồm:

 • Bản gốc “Đăng ký kiểm tra nhà nước đối với chất lượng hàng hoá nhập khẩu” của Chi cục TCĐLCL đã được xác nhận.
 • Bản sao giấy Công bố hợp quy sản phẩm thép nhập khẩu.

Các giấy tờ khác có liên quan theo quy định gồm:

 • Tờ khai hải quan nhập khẩu
 • Hợp đồng (Sales contract)
 • Giấy hoá đơn sắt thép thương mại (Commercial invoice)
 • Danh sách một số loại hàng hóa (Packing list)
 • Vận đơn (Bill of Lading)
 • Giấy chứng nhận có nguồn gốc xuất xứ hàng hóa (Certificate of Origin) .
Bước 2. Làm thủ tục hải quan
Bước 2. Làm thủ tục hải quan

Bước 3: Vận chuyển hàng hoá.

Căn cứ vào thông tin trên bộ khai hải quan ở trên, các đơn vị nhập khẩu sẽ khai hải quan theo quy định pháp luật. Việc kê khai này thực hiện trên phần mềm hải quan điện tử ECUS5 VNACCS.

Khi đã khai xong trên hệ thống, đơn vị cần chuẩn bị tờ khai và bộ chứng từ giấy ở trên để gửi chi cục hải quan đăng ký tờ khai. Tuỳ theo kết quả phân loại là luồng xanh, luồng vàng hoặc luồng đỏ thì sẽ phải thực hiện những bước tiếp khác nhau.

Với kết quả là luồng xanh đơn vị chỉ cần nộp thuế là có thể nhận hàng ngay.

Luồng vàng các đơn vị cần mang hồ sơ giấy đến hải quan kiểm tra.

Luồng đỏ thì hải quan cần kiểm tra cả giấy và hàng hoá thức tế. Sau khi đủ điều kiện thì có thể lấy hàng về.

Bước 3. Vận chuyển hàng hoá.
Bước 3. Vận chuyển hàng hoá.

Bước 4: Mang mẫu đi thử hợp quy

Đơn vị nhập khẩu mang mẫu đi chứng nhận hợp quy tại một trong 3 cơ quan theo quy định dưới đây:

 • Cơ quan có thẩm quyền là: Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cơ quan tổ chức thực hiện các thủ tục này: Các Trung tâm Giám định và Chứng nhận thuộc cơ quan có thẩm quyền là Cục Viễn thông – Bộ Thông tin và Truyền thông
 • Cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền như Bộ Thông tin và Truyền thông hoặc Chi Cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Chuẩn bị hồ sơ chứng nhận hợp quy thép gồm:

 • Bản sao chứng nhận đăng ký kinh doanh hợp pháp.
 • Bản công bố hợp quy được thực hiện theo mẫu quy định
 • Bản sao giấy chứng nhận hợp quy thép được cấp bởi tổ chức chứng nhận.
 • Bản miêu tả một số đặc tính của thép về tính năng, đặc điểm, yếu tố kỹ thuật,…
Bước 4. Mang mẫu đi thử hợp quy
Bước 4. Mang mẫu đi thử hợp quy

Bước 5: Nộp kết quả hợp quy về chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Bước 5. Nộp kết quả hợp quy về chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.
Bước 5. Nộp kết quả hợp quy về chi cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng.

Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu ống thép

Bạn đang cần thắc mắc về  dịch vụ hải quan Thủ tục nhập khẩu ống thép.Dưới đây là một số bước bạn cần lưu ý:

 • Nhận hàng từ kho
 • Đặt xe đón bạn bằng đường biển.
 • Xin xác nhận hoặc áp dụng các quy trình hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có) khai và làm thủ tục hải quan
 • Từ cảng đến kho hàng của bạn và vận chuyển
 • Tư vấn giá sau khi thực hiện thủ tục hải quan (nếu có) với dịch vụ nhập khẩu quả camera có người khai hải quan kinh nghiệm tốt, xử lý mọi vấn đề nhanh chóng và thành công.
 • Giá cả rẻ và phải chăng  trên thị trường, 
 • thủ tục sử dụng dịch vụ thông quan nhập khẩu camera chuyên nghiệp hợp pháp.
 • Tuân thủ quy trình nhập khẩu và thông quan từng sản phẩm.
 • Sẵn sàng xử lý mọi vấn đề phát sinh khi sử dụng dịch vụ thông quan nhập khẩu máy ảnh của công ty cho các doanh nghiệp
Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu ống thép
Quy trình Thủ tục hải quan nhập khẩu ống thép

Bài viết  ở trên Đức Transport đã tóm gọn được các thông tin cần thiết cho thủ tục nhập khẩu ống thép. Mong rằng các hướng dẫn ở trên sẽ có thể trợ giúp được tất cả những đơn vị sớm thực hiện công việc và hạn chế được sự nhầm lẫn không đáng có. Nếu có điều gì cần giải đáp xin vui lòng liên hệ trực tiếp Đức Transport.

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu ống thép trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu ống thép trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu ống thép 
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu ống thép chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu ống thép của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu ống thép chúng tôi chuyên làm

 • Thủ tục nhập khẩu ống thép không gỉ
 • Thủ tục nhập khẩu ống thép mạ kẽm
 • Thủ tục nhập khẩu thép
 • Thủ tục nhập khẩu thép tấm
 • Thủ tục nhập khẩu thép hợp kim
 • Thủ tục nhập khẩu lưới thép
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu ống thép 

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ khai báo hải quan phân bón

Thủ tục nhập khẩu thép

Thủ tục nhập khẩu thép cuộn cán nguội

Thủ tục nhập khẩu sợi polyester

Thủ tục nhập khẩu sắt phế liệu

Thủ tục nhập khẩu thanh nhôm định hình

Thủ tục nhập khẩu hạt nhựa tái sinh

Thủ tục nhập khẩu đồng hồ thông minh