Than củi được biết như là một nhiên liệu cháy được sử dụng nhiều trong những món ăn. Tuy nhiên với các quốc gia có nhiều đường bờ biển với hải sản phong phú lại không nên bỏ chế một cách chế biến ngon thông qua việc đốt bằng than củi. Hãy cùng Đức Transport tìm hiểu thủ tục nhập khẩu than củi và hồ sơ hải quan nhé

Mã HS của than củi 

Các bạn có thể tham khảo thêm một số văn bản pháp luật sau đây để có thể dùng nó làm cơ sở xác định mã HS hàng hóa cho phù hợp phù hợp:

 • Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn phương pháp phân tích phân loại hàng hoá.
 • Chú giải của Hệ thống bảng  dưới đây sẽ mô tả và mã hoá cho hàng hoá của Hội đồng hợp tác Hải quan Thế giới.
 • Căn cứ vào Biểu thuế xuất nhập khẩu thuộc thuế  ưu đãi 2016 ban hành theo Nghị định 122/2016/NĐ-CP ngày 01/09/2016 của Bộ Tài chính có hiệu lực kể từ ngày 01/09/2016. Theo quy định, đối với mặt hàng nhập khẩu là than củi thì các bạn có thể tham khảo mã HS nhóm 4402.

Theo biểu thuế xuất nhập khẩu thì có thể thấy rằng than củi nằm trong Phần IX, chương 44 thuộc nhóm 02. Dưới đây là mã hs code cụ thể của than củi:

Phần IX: GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM LÀM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT, BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Chương 44: Gỗ và các mặt hàng được làm bằng gỗ; than được sản xuất từ gỗ
4402 – Than củi (kể cả than đốt từ vỏ quả hoặc hạt), đã hoặc chưa đóng thành khối.
440290 – Loại khác:
44029090 – Loại khác
44021000 – Của tre
44029010 – Than gáo dừa
Mã HS của than củi
Mã HS của than củi

Chính sách nhập khẩu than củi

Hiện nay, các mặt hàng than củi nhập khẩu thường không được liệt kê vào danh sách những mặt hàng hạn chế nhập khẩu. Vì thế, mà các nhà kinh doanh, các doanh nghiệp có thể tiến hành nhập khẩu than củi từ nhiều đối tác xuất khẩu nước ngoài. Tuy nhiên, khi tiến hành nhập khẩu thì các doanh nghiệp cần chú ý tuân thủ những chính sách, quy định sau:

 • Bằng Văn bản số 07/VBHN-BNNPTNT ngày 25/4/2016 được hợp nhất giữa Thông tư số 01/2012/TT-BNNPTNT và thông tư số 40/2015/TT-BNNPTNT: Văn bản này sẽ quy định về vấn đề hồ sơ lâm sản nhập khẩu và việc kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của lâm sản sản xuất than củi.
 • Theo Thông tư số 24/2017/TT-BNNPTNT: Quy định chi tiết bảng mã HS Code của từng loại hàng hoá nhập khẩu thuộc quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
 • Thông tư số 04/2015/TT-BNNPTNT ban hành ngày 12/2/2015: Sửa đổi một số điều tại nghị định số 187/2013/NĐ-CP về việc buôn bán hàng hóa quốc tế với các mặt hàng trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp.
Chính sách nhập khẩu than củi
Chính sách nhập khẩu than củi

Thuế khi nhập khẩu than củi

 • Thuế xuất xuất khẩu than củi của tre và một số loại khác: 10%
 • Thuế xuất xuất khẩu than củi từ gáo dừa: 0%
 • Thuế xuất xuất khẩu than củi từ gỗ rừng trồng được: 5%
Thuế khi nhập khẩu than củi
Thuế khi nhập khẩu than củi

Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu than củi

Thủ tục nhập khẩu than củi được thực hiện qua các bước sau:

Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu than củi
Quy trình thủ tục hải quan nhập khẩu than củi

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu

Các cá nhân, các tổ chức cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm những chứng từ, tài liệu sau:

 • Tờ khai hải quan nhập khẩu sẽ tuân theo theo từng chỉ tiêu mà trong đó các thông tin được quy định tại mẫu số 02 Phụ lục II ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC. Trong trường hợp khi thực hiện khai báo trên tờ khai hải quan điện tử thì người khai hải quan cần phải khai và nộp cho cơ quan hải quan 02 bản chính tờ khai hải quan theo mẫu HQ/2015/XK Phụ lục IV ban hành kèm Thông tư 39/2018/TT-BTC;
 • 01 bản chụp hóa đơn thương mại hoặc chứng từ có giá trị tương tự đối với trường hợp người mua thực hiện thanh toán thay người bán.
 • 01 bản chụp các chứng từ có thể chứng minh được rằng các tổ chức, các cá nhân đã có đầy đủ điều kiện để có thể xuất khẩu than củi theo quy định của pháp luật về vấn đề hải quan khi làm thủ tục nhập khẩu lô hàng đầu tiên;
 • Hợp đồng uỷ thác đối với các chứng từ chứng minh được các tổ chức, các cá nhân có đầy đủ các điều kiện để làm thủ tục xuất khẩu than củi theo quy định của pháp luật về hải quan mà người nhận uỷ thác đang sử dụng chứng từ người được ủy thác xác nhận.
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu
Bước 1. Chuẩn bị đầy đủ bộ hồ sơ khai báo hải quan nhập khẩu

Bước 2: Khai báo và đăng ký tờ khai hải quan để có thể tiến hành nhập khẩu than củi

Các doanh nghiệp khi thực hiện khai báo các thông tin nhập khẩu than củi tại tờ khai hải quan và tiến hành đăng ký khai hải quan tại Chi cục Hải quan nơi mà các doanh nghiệp đã có trụ sở hoặc nơi có nhà máy sản xuất hoặc Chi cục Hải quan nơi tiếp nhận hàng hoá xuất khẩu hoặc Chi cục Hải quan tại cửa khẩu xuất hàng hóa nhập khẩu.

Bước 2. Khai báo và đăng ký tờ khai hải quan để có thể tiến hành nhập khẩu than củi
Bước 2. Khai báo và đăng ký tờ khai hải quan để có thể tiến hành nhập khẩu than củi

Bước 3: Kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan

Cơ quan hải quan sẽ tiến hành kiểm tra các thông tin trên tờ khai hải quan theo từng điều kiện mà pháp luật quy định.

Nếu trong trường hợp các doanh nghiệp, các cá nhân không đáp ứng đủ điều kiện thì cơ quan hải quan sẽ không chấp nhận cho phép đăng ký tờ khai hải quan và thông báo kết quả đến người khai hải quan. Trường hợp khai hải quan trên tờ khai hải quan điện tử thì công chức hải quan có trách nhiệm kiểm tra điều kiện đăng ký tờ khai hải quan đối với từng chứng từ thuộc hồ sơ hải quan.

Bước 3. Kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan
Bước 3. Kiểm tra thông tin trên tờ khai hải quan

Bước 4: Tiến hành phân luồng tờ khai để đưa hàng về

Cơ quan có thẩm quyền có quyền thực hiện phân luồng tờ khai để các doanh nghiệp, các cá nhân có thể mang hàng về

Đối với tờ khai hải quan bằng điện tử, Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan sẽ  quyết định phân luồng tờ khai và công bố lên trên hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan theo một trong các hình thức dưới đây:

 • Chấp nhận các thông tin khai Tờ khai hải quan nhập khẩu than củi (luồng 1) ;
 • Tiến hành kiểm tra đối với các chứng từ liên quan đến việc nhập khẩu than củi thuộc hồ sơ hải quan do người khai hải quan nộp hoặc xuất trình các chứng từ có liên quan lên trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 2) :
 • Thực hiện việc kiểm tra để có thể kiểm tra thực tế hàng hoá dựa trên các cơ sở kiểm tra các chứng từ có liên quan thuộc hồ sơ bảo quản của người khai hải quan đã nộp và xuất trình đối với các chứng từ có liên quan lên trên Cổng thông tin một cửa quốc gia (luồng 3) 
Bước 4. Tiến hành phân luồng tờ khai để đưa hàng về
Bước 4. Tiến hành phân luồng tờ khai để đưa hàng về

Bước 5: Tiến hành thông quan nhập khẩu mặt hàng than củi

Các cơ quan hải quan phải có nhiệm vụ kiểm tra chi tiết đối với hồ sơ hải quan và tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá, phân loại hàng và quyết định cho phép thông quan hàng hóa nếu nó đã đáp ứng đủ điều kiện mà pháp luật quy định. Sau đó thì thủ tục xuất khẩu than củi cũng đã được hoàn thành.

Bước 5. Tiến hành thông quan nhập khẩu mặt hàng than củi
Bước 5. Tiến hành thông quan nhập khẩu mặt hàng than củi

Một vài điều cần lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu than củi

Khi khai báo nhập khẩu mặt hàng than củi thì các doanh nghiệp, các cá nhân phải thực hiện khai báo một cách thật đầy đủ những thông tin sau để cơ quan Hải quan có thể làm công tác kiểm tra việc phân loại và kiểm tra trị giá hàng nhập khẩu:

 • Than được làm từ gỗ gì?
 • Rừng trồng hay rừng nguyên sinh?
 • Loại than củi?
Một vài điều cần lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu than củi
Một vài điều cần lưu ý khi làm thủ tục nhập khẩu than củi

Hy vọng với những thông tin được chúng tôi cung cấp ở trên, Đức Transport đã giúp các bạn hiểu sâu thêm về thủ tục nhập khẩu than củi. Nếu có nhu cầu gì về tư vấn thủ tục nhập khẩu than củi hoặc các vấn đề pháp luật khác, quý khách hàng có thể liên hệ với công ty chúng tôi.

Dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu than củi trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu than củi trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục hải quan nhập khẩu than củi
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục nhập khẩu than củi chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục nhập khẩu than củi của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục nhập khẩu than củi chúng tôi chuyên làm

 • Thuế nhập khẩu than củi
 • Thủ tục xuất khẩu than củi
 • Thủ tục nhập khẩu than
 • Xuất khẩu than củi sang Hàn Quốc
 • Xuất khẩu than củi sang Nhật Bản
 • Xuất khẩu than củi sang Trung Quốc
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục nhập khẩu than củi

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Khai báo hải quan Bình Dương

Thủ tục nhập khẩu bình chứa khí gas

Thủ tục nhập khẩu đồ gỗ nội thất

Thủ tục nhập khẩu lò nướng

Thủ tục nhập khẩu nồi hơi

Thủ tục nhập khẩu nồi inox

Thủ tục nhập khẩu tủ điện

Thủ tục nhập khẩu quần áo