Nhật Bản là một đất nước có tiềm lực kinh tế mạnh. Quần áo là một trong các mặt hàng chủ lực của Việt Nam. Xuất khẩu quần áo không những tạo ra GDP cao mà các ngành kinh tế Việt Nam ổn định và tăng trưởng. Vậy thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật thế nào? Hãy cùng Đức Transport tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây để biết rõ hơn nhé.

Các văn bản pháp luật về thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật

Tại Điều 3 Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định về kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu có ghi cụ thể những nội dung sau đây:

 • Đối với các doanh nghiệp và cá nhân là thương nhân Việt Nam không có vốn đầu tư trực tiếp từ nước ngoài : Trừ những loại hàng hóa nằm trong Danh mục hàng hóa cấm, tạm ngừng xuất khẩu quy định tại Nghị định này và một số văn bản pháp luật khác thì thương nhân sẽ được tiến hành xuất nhập khẩu hàng hóa mà không cần phụ thuộc theo ngành nghề mà doanh nghiệp đã đăng ký kinh doanh.
 • Đối với các doanh nghiệp và cá nhân là thương nhân đã có vốn đầu tư nước ngoài, vốn tại các công ty và chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam: Các doanh nghiệp và cá nhân khi tiến hành hoạt động mua bán thương mại trên thị trường thuộc phạm vi điều chỉnh tại Nghị định này, ngoài việc các doanh nghiệp và cá nhân phải thực hiện các quy định tại Nghị định này, thì cần phải thực hiện thêm những yêu cầu theo các quy định khác của pháp luật có liên quan đến việc xuất khẩu, các cam kết của Việt Nam về việc xuất khẩu quần áo  quy định trong các điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên và lộ trình được Bộ Công Thương thông báo.
 • Đối với các lô hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu đã có điều kiện, khi tiến hành xuất nhập khẩu, ngoài việc phải thực hiện các điều kiện trong quy định của Nghị định này, thương nhân là các doanh nghiệp và cá nhân phải thực hiện quy định của pháp luật về điều kiện xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa tương ứng “.

Bên cạnh đó, tại Điều 2 Thông tư số 08/2013/TT-BCT ngày 22/4/2013 của Bộ Công thương quy định trong văn bản pháp luật: “Doanh nghiệp đã có vốn đầu tư nước ngoài chỉ được phép thực hiện các hoạt động mua bán hàng hoá theo quy định pháp luật của Giấy chứng nhận đầu tư hoặc theo Giấy phép kinh doanh, Giấy phép thành lập các cơ sở bán lẻ của doanh nghiệp và cá nhân theo các quy định của pháp luật có liên quan vấn đề xuất khẩu quần áo”.

Đồng thời tại Khoản 3 Điều 11 của Thông tư này quy định cụ thể rằng: “Doanh nghiệp đã có vốn đầu tư nước ngoài và đã được họ cấp cho Giấy chứng nhận đầu tư để có thể thực hiện hoạt động mua bán hàng hoá và các hoạt động liên quan trực tiếp có liên quan phải làm thủ tục điều chỉnh đối với Giấy chứng nhận đầu tư hoặc thủ tục tiến hành điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư kèm theo việc cung cấp Giấy phép kinh doanh (theo yêu cầu của doanh nghiệp)”.

Do đó, Công ty doanh nghiệp tiến hành đánh giá quy định nói trên là tùy theo việc thương nhân Việt Nam đó có vốn đầu tư ở nước ngoài hay không.

Theo cơ quan Hải quan tại Hà Nội, tại khoản 1 Điều 21 Luật Hải quan 2014 quy định, khi thực hiện làm thủ tục hải quan xuất khẩu quần áo sang Nhật thì người khai hải quan cần phải có trách nhiệm:

 • Kê khai hải quan và nộp tờ khai hải quan tới cơ quan; cung cấp hoặc chuẩn bị đầy đủ những giấy tờ  có liên quan thuộc bộ hồ sơ hải quan theo quy định của pháp luật tại Điều 24 của Luật này.
 • Khi di chuyển hàng hóa và phương tiện vận tải đến địa điểm được pháp luật quy định để tiến hành kiểm tra thực tế hàng hoá và phương tiện vận tải
 • Tiến hành nộp thuế và thực hiện một số nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật theo các vấn đề về thuế, phí và lệ phí hiện hành

Trên thực tế, Công ty doanh nghiệp nên căn cứ theo các quy định của Luật Hải quan năm 2014, Nghị định số 08/2014/NĐ-CP quy định một cách chi tiết và rõ ràng về các biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, giám sát, kiểm soát hải quan,  kiểm tra theo Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về các vấn đề như:

 • Tiến hành làm thủ tục hải quan xuất khẩu hàng hóa sang Nhật
 • Kiểm tra, giám sát hải quan xuất khẩu quần áo sang Nhật
 • Các loại thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và chính sách thuế với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu với các văn bản pháp luật khác được quy định có liên quan để thực hiện
Các văn bản pháp luật về thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật
Các văn bản pháp luật về thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật

Hàng hoá xuất khẩu vào Nhật Bản phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra chất lượng

Theo pháp luật quy định những đối với những sản phẩm thuộc diện phải tiến hành kiểm dịch động vật, thực vật hoặc thuỷ sản thì cần phải được tiến hành kiểm dịch trước khi thông quan.

Đối với hàng hoá xuất khẩu: phải đảm các yêu cầu về bảo an toàn thực phẩm, các doanh nghiệp và cá nhân phải đảm bảo chất lượng hàng hóa, kỹ thuật xuất khẩu phù hợp với yêu cầu và quy định của pháp luật về chất lượng sản phẩm, tuân theo tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật về an toàn, vệ sinh lao động. Kiểm dịch hàng hóa nhập khẩu cũng phải được thực hiện dựa trên các vấn đề  an toàn thực phẩm theo những nguyên tắc chỉ đạo tại Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm đối với loại hàng hóa là quần áo.

Theo chức năng quản lý, các cán bộ và cơ quan ngang bộ tiến hành công bố các danh mục hàng hoá xuất khẩu phải kiểm tra đảm bảo chất lượng, quy chuẩn kỹ thuật và an toàn thực phẩm trước khi thông quan lô hàng và hướng dẫn cụ thể việc kiểm tra, chứng nhận chất lượng của hàng hoá xuất khẩu, hàng hóa đó phải phù hợp với quy định của pháp luật theo yêu cầu về chất lượng sản phẩm, quy chuẩn về kỹ thuật và các quy định khác của pháp luật ban hành.

Hàng hoá xuất khẩu vào Nhật Bản phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra chất lượng
Hàng hoá xuất khẩu vào Nhật Bản phải thực hiện kiểm dịch và kiểm tra chất lượng

Những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật

Hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật thông thường sẽ bao gồm những giấy tờ sau:

 • Giấy phép đăng ký kinh doanh hoặc giấy chứng nhận mã số thuế của doanh nghiệp xuất khẩu quần áo sang Nhật (nếu đây là lần đầu xuất khẩu và những lần sau đó không cần) – Bản sao giấy phép của doanh nghiệp
 • Kinh doanh thương mại – Bản chính
 • Giấy chứng nhận – Bản chính
 • Với hàng hóa nguyên cont thì phải cần thêm các biên bản bàn giao container – Bản chính
 • Đối với một số chi cục hải quan: cần có thêm Chứng khoán đầu vào với hàng hoá thương mại – Bản sao của doanh nghiệp
 • Đối với một số chi cục hải quan: cần có thêm một vài Bản Thoả thuận Phát triển Quan hệ đối tác Hải quan – Doanh nghiệp – Bản chính
Những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật
Những giấy tờ cần có trong bộ hồ sơ hải quan làm thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật

Các bước làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản

 • Thứ nhất, hàng hoá xuất khẩu phải tuân theo giấy phép xuất khẩu của pháp luật, các doanh nghiệp và cá nhân nếu muốn xuất khẩu vào Nhật Bản phải có đầy đủ các giấy phép xuất khẩu của Bộ và ngành có liên quan.
 • Thứ hai, thủ tục xuất khẩu quần áo vào Nhật Bản phải đáp ứng đầy đủ các quy định liên quan đến các quy định về kiểm dịch, an toàn hàng hóa và tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng của quần áo và phải chịu sự kiểm tra chuyên ngành của các cơ quan có thẩm quyền trước khi thông quan xuất khẩu.
 • Thứ ba, hàng hoá nhập khẩu nếu không nằm trong danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu hay tạm ngừng xuất khẩu và những hàng hoá không thuộc đối tượng mà pháp luật quy định thì các doanh nghiệp và cá nhân phải làm các thủ tục xuất khẩu hàng hóa vào Nhật Bản tại Chi cục Hải quan cửa khẩu quốc tế.
Các bước làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản
Các bước làm thủ tục xuất khẩu hàng hóa sang Nhật Bản

Với những thông tin mà Đức Transport đã cung cấp trên đây về thủ tục xuất khẩu quần áo sang Nhật. Hy vọng những thông tin trên sẽ hữu ích cho bạn trong quá trình làm thủ tục xuất khẩu. Nếu có bất kỳ thắc mắc gì thì có thể liên hệ trực tiếp cho chúng tôi.

Dịch vụ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật trọn gói 

Bạn đang cần tìm tìm dịch vụ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật trọn gói từ A-Z:

 • Lấy hàng tại xưởng nhà sản xuất,
 • Book tàu vận chuyển đường biển về cảng
 • Xin giấy phép hoặc làm các thủ tục hải quan kiểm tra chuyên ngành (nếu có)
 • Khai báo và thông quan hải quan
 • Vận chuyển từ cảng đến tận kho của bạn
 • Tham vấn giá sau thông quan (nếu có)
 • Hỗ trợ làm dịch vụ khai báo thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật
 • Kinh nghiệm dày dạn, xử lí các vấn đề triệt để, hiệu quả.
 • Giá cả hợp lý, rẻ nhất thị trường.
 • Quy trình làm dịch vụ thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật chuyên nghiệp, đầy đủ tính pháp lí.
 • Đảm bảo tiến độ nhập khẩu thông quan hàng hóa.
 • Sẵn sàng tháo gỡ mọi vấn đề phát sinh mà doanh nghiệp vướng mắc trong quá trình làm sử dụng dịch vụ thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật của chúng tôi

Ngoài dịch vụ thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật chúng tôi chuyên làm

 • Thủ tục xuất khẩu quần áo
 • Xuất khẩu quần áo sang nước ngoài
 • Hợp đồng xuất khẩu quần áo
 • Xuất khẩu quần áo cũ
 • Xuất khẩu áo thun
 • Dịch vụ hải quan trọn gói
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại đà nẵng
 • Dịch vụ khai báo hải quan đồng nai
 • Dịch vụ khai báo hải quan hải phòng
 • Dịch vụ khai báo hải quan nội bài
 • Dịch vụ khai báo hải quan tại hà nội
 • Dịch vụ hải quan

Thông tin liên hệ dịch vụ hải quan thủ tục xuất khẩu quần áo sang nhật

VP HẢI PHÒNG

LP Building, 508, Lê Thánh Tông, Q. Ngô Quyền, Tp. Hải Phòng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP BÌNH DƯƠNG

Đường số 19, KDC Vĩnh Tân, KCN Vipsip 2A, Tân Uyên, Bình Dương, Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP HÀ NỘI

Tầng 6, 116 Trung Liệt, Quận Đống Đa, Hà Nội , Việt Nam

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

VP ĐÀ NẴNG

292 Đường 2/9 Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng

Phone: 0909 891 672

Email: quangduc@atl.vn

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Thủ tục hải quan xuất khẩu hàng nội thất

Thủ tục hải quan xuất khẩu xe máy

Thủ tục xuất khẩu sầu riêng

Thủ tục hải quan xuất khẩu trái cây

Thủ tục hải quan xuất khẩu nông sản