Tờ khai hải quan là giấy tờ rất cần thiết đối với việc xuất khẩu hàng hoá. Bất một mặt hàng gì khi xuất hoặc nhập khẩu đều phải có tờ khai hải quan mới có được tờ khai hải quan và làm thủ tục hải quan. Nếu bạn định làm công việc hải quan bạn cần phải biết rõ tờ khai hải quan là như thế nào? Cùng Đức Transport tìm hiểu nhé!

Tờ khai hải quan là gì?

Tờ khai hải quan tiếng anh là Customs Declaration, là thủ tục mà ở đó, chủ hàng hoá (người xuất khẩu hoặc người nhập khẩu) hoặc chủ phương tiện phải kê khai các thông tin chi tiết về lô hàng khi thực hiện xuất khẩu hay nhập khẩu hàng hoá trên lãnh thổ Việt Nam. 

Khi một doanh nghiệp có ý định xuất khẩu hay nhập khẩu một mặt hàng nào đó việc lên tờ khai hải quan là một trong các thủ tục bắt buộc phải làm. Nếu không truyền tờ khai Hải quan thì các hoạt động liên quan đến xuất khẩu sẽ phải ngừng ngay lập tức. 

Hiện nay để truyền tờ khai hải quan, doanh nghiệp sẽ thực hiện thông quan phần mềm. Có 2 phần mềm được dùng nhiều nhất là Hệ thống phần mềm hải quan điện tử FPT.TQDT của FPT. 

Sau khi truyền tờ khai hải quan, Hải quan sẽ trả kết quả phân luồng và doanh nghiệp sẽ lập tờ khai hải quan mới kèm theo các chứng từ làm Thủ tục hải quan để thực hiện các thủ tục nhập khẩu hàng hoá. 

Tờ khai hải quan là gì
Tờ khai hải quan là gì

Phân luồng tờ khai hải quan

 • Luồng xanh: Hầu hết doanh nghiệp đều muốn được mở tờ khai luồng xanh. Doanh nghiệp chấp hành tốt các quy định của pháp luật về hải quan, miễn kiểm tra chi tiết hồ sơ và miễn kiểm tra chi tiết hàng hoá. 
 •  Luồng vàng: Hải quan kiểm tra hồ sơ và miễn kiểm tra chi tiết hàng hoá. Theo dự thảo, miễn kiểm tra thực tế hàng hoá với những hàng hoá xuất nhập khẩu của chủ doanh nghiệp chấp hành tốt pháp luật về hải quan như máy móc, trang thiết bị thuộc diện miễn thuế của dự án đầu tư trong và ngoài nước, hàng hoá từ nước ngoài chuyển vào khu thương mại tự do, hàng hoá thuộc một số trường hợp đặc biệt do thủ tướng chính phủ quy định. 
 •  Luồng đỏ: Hải quan kiểm tra chi tiết hồ sơ rồi tiến hành kiểm tra chi tiết hàng hoá với từng mức độ kiểm tra thực tế lô hàng. 

Kiểm tra thực tế không quá 5% lô hàng: Việc tiến hành nhằm đánh giá mức độ chấp hành pháp luật hải quan của chủ hàng, nếu không có dấu hiệu sai phạm sẽ dừng kiểm tra và nếu có sẽ tiến hành kiểm tra lại đến khi đánh giá được mức độ sai phạm. 

Kiểm tra thực tế 10% lô hàng: hàng hoá thuộc diện miễn kiểm tra thực tế nhưng cơ quan hải quan khi kiểm tra thông tin thấy không có dấu hiệu sai phạm thì tiến hành kiểm tra nếu không sai phạm thì dừng kiểm tra, nếu có thì tiến hành kiểm tra 

Kiểm tra chi tiết lô hàng: đối với hàng hoá có chủ hàng nhiều lần vi phạm pháp luật về hải quan 

Phân luồng tờ khai hải quan
Phân luồng tờ khai hải quan

Nội dung cơ bản của tờ khai hải quan

 • Phần 1: Số tờ khai, mã loại sản phẩm, mã loại hình, mã chi cục và ngày đăng ký tờ khai. 
 • Phần 2: Tên và địa chỉ của người xuất khẩu, nhập khẩu. 
 • Phần 3: Thông tin chi tiết lô hàng gồm bill, nơi gửi kho, nơi chờ dỡ hàng, phương thức vận tải, ngày đi ngày đến và số lượng hàng hoá. .. 
 • Phần 4: Hoá đơn thương mại, giá trị hoá đơn. .. 
 • Phần 5: Thuế và sắt thuế phần này là lúc ta nhập tất cả các mặt hàng thì hệ thống tự động xuất hoá đơn cho ta ngay. 
 • Phần 6: phần dùng cho hệ thống hải quan trả về 
 • Phần 7: Phần ghi chú trên tờ khai hải quan 
 • Phần 8: List hàng hoá 
Nội dung cơ bản của Tờ khai hải quan
Nội dung cơ bản của Tờ khai hải quan

Cách ghi thông tin trong tờ khai thế nào? 

 Nhằm hạn chế việc bị nhầm thông tin cũng như cách kê khai chuẩn chỉnh nhất và không tốn thời gian cho chủ hàng, bạn cần thực hiện đúng theo những hướng dẫn trong tờ khai như dưới đây: 

 •  Góc trái của tờ khai: Người khai hải quan ghi rõ tên Chi cục Hải quan đăng kí tờ khai là Chi cục hải quan cửa khẩu xuất khẩu. 
 •  Ở phần giữa của tờ khai: 

Số thứ tự và ngày giờ đăng ký: đây là số được hệ thống cung cấp tự động trên từng tờ khai khi người khai hải quan chuyển thông tin khai báo hải quan điện tử tới hệ thống để đăng ký kê khai hàng hoá xuất khẩu. 

Số tờ khai và ngày giờ đăng ký: phần này là số thứ tự của số đăng ký tờ khai hàng ngày theo các loại hình xuất khẩu tại các Chi cục Hải quan mà hệ thống đã tự động ghi lại. Với trường hợp phải ghi thủ công thì công chức Hải quan sẽ ghi lại toàn bộ số tờ khai theo kĩ từng loại hình xuất khẩu hàng hoá và tên Chi cục hải quan đăng ký theo thứ tự: Số tờ khai/XK/loại hình/đơn vị đăng ký tờ khai, số lượng các tờ khai và ký đóng dấu công chức. 

 •  Phần bên phải tờ khai: 

Phương thức điện tử: công chức hải quan sẽ tiếp nhận đăng ký tờ khai hàng hoá xuất khẩu ký và đóng dấu công chức. 

Phương thức thủ công: tự động sẽ ghi tên hoặc số định danh của công chức đã nhận tờ khai. 

Cách ghi thông tin trong tờ khai thế nào
Cách ghi thông tin trong tờ khai thế nào

Nguyên tắc khi khai tờ khai hải quan?

Căn cứ theo quy định tại Điều 29 Luật Hải quan 2014 quy định về khai hải quan theo phương thức điện tử.

Người khai hải quan phải khai đủ, đúng và chính xác theo tiêu chí thông tin tờ khai hải quan. 

Khai hải quan được thực hiện theo phương thức thủ công, trừ trường hợp người khai hải quan được khai trên tờ khai hải quan điện tử theo quy định của Pháp luật. 

Tờ khai hải quan đã đăng kí có hiệu lực làm thủ tục hải quan. Chính sách quản lý hàng hoá và chính sách thuế với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu được áp dụng tại thời điểm đăng kí tờ khai hải quan, trừ trường hợp pháp luật về thuế xuất khẩu và thuế nhập khẩu có quy định khác. 

Người khai hải quan phát hiện có sai sót trong việc khai hải quan được thực hiện khai bổ sung đối với những trường hợp sau đây: 

 •  Đối với hàng hoá đang làm thủ tục hải quan: trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện việc kiểm tra trực tiếp hồ sơ hải quan; 
 • Đối với hàng hoá đã được thông quan: trong thời hạn 60 ngày tính từ khi thông quan đến trước thời điểm cơ quan hải quan thực hiện kiểm tra sau thông quan hoặc kiểm tra, trừ trường hợp nội dung khai bổ sung liên quan đến giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu; kiểm tra chuyên ngành về xuất xứ hàng hoá, môi trường, văn hoá, kiểm dịch động thực vật, thuỷ sản và an toàn thực phẩm. 

Quá thời hạn quy định tại điểm a và điểm b khoản này, người khai hải quan mới phát hiện sai sót trong việc khai hải quan phải thực hiện khai bổ sung và xử phạt theo quy định của pháp luật về thuế và pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính. 

Người khai hải quan được nộp tờ khai hải quan chưa hoàn thành hoặc chứng từ thay tờ khai hải quan đã thông quan và hoàn thiện tờ khai hải quan theo thời hạn quy định tại Điều 43 và Điều 50 của Luật hải quan hoặc khai một lần nhưng xuất khẩu hoặc nhập khẩu nhiều lần trong một thời gian nhất định với hàng hoá nhất định. 

Hàng hoá đang được làm thủ tục hải quan hoặc đã hoàn tất thủ tục hải quan nhưng hàng hoá đang chịu sự giám sát hải quan thì người khai hải quan được chuyển đổi hình thức xuất khẩu hoặc nhập khẩu theo quy định của pháp luật về hải quan. 

Nguyên tắc khi khai tờ khai hải quan
Nguyên tắc khi khai tờ khai hải quan

Khai sai tờ khai hải quan có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không?

Đây có lẽ là điều mà tất cả doanh nghiệp đều quan tâm, cùng Đức Transport tìm hiểu nhé.

Khai sai tờ khai hải quan có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không
Khai sai tờ khai hải quan có phải chịu trách nhiệm hình sự hay không

Đối với chủ thể là pháp nhân 

Căn cứ theo quy định tại điểm e khoản 1 Điều 200 Bộ luật Hình sự 2015 (được sửa đổi bằng điểm a khoản 47 Điều 1 Luật Sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017) quy định về tội trốn thuế như sau: 

 • Tội trốn thuế : Người nào thực hiện một trong những hành vi sau đây trốn thuế với số tiền từ 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng hoặc dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc phạm một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật này, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm
 •  Khai sai với thực tế hàng hoá xuất, nhập mà không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hoá đã được thông quan, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 188 và Điều 189 của Bộ luật này; 

Như vậy, hành vi khai sai tờ khai hải quan bị xem là hành vi trốn thuế và sẽ bị xử lý hình sự nếu đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau: 

 • Không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hoá đã được thông quan 

Thuộc một trong những trường hợp sau: 

 • Số tiền trốn thuế trên 100.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hoặc chung thân 
 • Số tiền trốn thuế dưới 100.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc phạm một trong các tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 202, 250, 251, 253, 254, 304, 305, 306, 309 và 311 của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 
 • Nếu hành vi khai sai tờ khai hải quan không đáp ứng đủ những điều kiện kể trên còn có thể bị phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm. 

Đối với những hành vi trốn thuế với số tiền dưới 300 triệu đồng trở lên hoặc hành vi có tính chất mức độ nguy hiểm cao (phạm tội có tổ chức, tái phạm nguy hiểm, . ..) còn có thể bị phạt tiền từ từ 500 triệu đến 4,5 tỷ đồng hoặc phạt tù từ 01 đến 07 năm. 

Đối với chủ thể là pháp nhân
Đối với chủ thể là pháp nhân

Đối với pháp nhân 

Hành vi khai sai tờ khai hải quan của pháp nhân sẽ bị xử lý hình sự về tội trốn thuế khi đáp ứng những điều kiện sau: 

 • Không khai bổ sung hồ sơ khai thuế sau khi hàng hoá được thông quan; 
 • Thuộc một trong những trường hợp sau: 
 • Số tiền trốn thuế từ 200.000.000 đồng đến dưới 300.000.000 đồng; hoặc 
 • Số tiền trốn thuế từ 100.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi trốn thuế hoặc đã bị kết án về tội trốn thuế hoặc phạm một trong những tội quy định tại các điều 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195 và 196 của Bộ luật Hình sự 2015, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm. 
 •  Pháp nhân phạm tội trốn thuế sẽ bị phạt tiền hoặc bị cấm hành nghề vĩnh viễn tuỳ thuộc theo mức độ và tính chất của hành vi. 

 Lưu ý: đối với trường hợp cá nhân khai sai tờ khai hải quan mà đã khai bổ sung trước khi cơ quan hải quan kiểm tra hoặc trước khi có quyết định khám xét hàng hoá sau thông quan thì sẽ không bị xử lý hình sự. 

Đối với pháp nhân
Đối với pháp nhân

Bài viết trên là toàn bộ thông tin liên quan đến tờ khai hải quan và các lưu ý đi kèm. Hy vọng những chia sẻ vừa rồi của Đức Transport sẽ hữu ích với bạn đọc. Nếu cần tư vấn và hỗ trợ, đừng ngại liên hệ với chúng tôi.

Mọi chi tiết xin liên hệ:
Mr.Đức 0909891672
Mr.Dugly 0804141989
Website: Vantaiquocte365.vn
Trụ sở chính: 45 Nguyễn Thượng Hiền, Phường 5, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.

Bài viết liên quan:

Dịch vụ hải quan trọn gói

Hải quan là gì

Hải quan tiếng anh là gì

Thông quan là gì

Tờ khai hải quan tiếng anh

Cách tra cứu tờ khai hải quan

Quy trình khai báo hải quan hàng xuất khẩu

Quy trình khai báo hải quan hàng nhập khẩu

Quy trình khai báo hải quan điện tử

In mã vạch hải quan

Ngành hải quan là gì / Ngành hải quan học trường nào

Luật hải quan

Tư vấn thủ tục hải quan