Các công ty hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu chắc hẳn không còn xa lạ với UCP. Vậy UCP 600 là gì? Và tại sao các công ty xuất nhập khẩu cần biết về UCP. Dưới đây Đức Transport trình bày những điểm thay đổi của UCP 600 và lịch sử ra đời cũng như nhu cầu của con người hiện nay nhé

UCP 600 là gì?

UCP 600 là  viết tắt của Thống nhất Thư tín dụng Hải quan và Hải quan. Đó là một tập hợp các nguyên tắc và thông lệ quốc tế do Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) phát triển và xuất bản nhằm điều chỉnh các quyền và nghĩa vụ của các bên trong giao dịch thư tín dụng, với điều kiện là thư tín dụng được tham chiếu tuân thủ UCP. 

 Ngoài ra, UCP 600 còn là một bộ  quy định về việc phát hành và sử dụng thư tín dụng (L/C). UCP 600 hiện đang được sử dụng bởi các ngân hàng và tổ chức thương mại tại hơn 175 quốc gia. Khoảng 13-17% thương mại quốc tế sử dụng thư tín dụng, với tổng giá trị lên tới 1 nghìn tỷ USD mỗi năm.

UCP 600 là gì
UCP 600 là gì

Lịch sử ra đời và phát triển của UCP 600.

Tình hình kinh tế thế giới luôn thay đổi, do đó sau khi ban hành UCP đầu tiên  năm 1993, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã 5 lần quyết định thay đổi UCP vào các năm 1951, 1962, 1974, 1983 và 1993.  

 Đầu tiên là Tu chính án thứ ba của UCP (UCP 290-1974), đánh dấu  một bước ngoặt quan trọng trong việc  ra đời các văn bản mới và những thay đổi về thủ tục. 

 Những thay đổi này  phù hợp với sự phát triển của cuộc cách mạng hàng hải, nơi không thể nói đến một “cuộc cách mạng container” đang ở giai đoạn công nghệ ngày càng tiên tiến. , tổ chức kinh tế, hiệu quả kinh tế cao và phương thức vận tải đa dạng.  

 Tiếp theo, UCP 400 (1983) ra đời nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn của thương mại quốc tế đã được sửa đổi: 

 • Từ năm 1981  đến những năm gần đây, UCP được coi là sự phát triển hoàn thiện và sâu sắc nhất  của hệ thống vận tải container, là thời kỳ mà container ngày càng được sử dụng  rộng rãi trong  vận tải đa phương thức. 
 •  Như xây dựng văn bản mới và  phương thức ban hành văn bản nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Cuộc cách mạng truyền thông có nghĩa là sự ra đời của một loại truyền dữ liệu mới, tức là. kinh doanh xử lý dữ liệu điện tử (EDP). 
 •  UCP mang đến các loại thư tín dụng mới như thư tín dụng trả chậm và thư tín dụng dự phòng.
 • Phiên bản sửa đổi của UCP 500 (1993) là kết quả của 5 năm nghiên cứu sâu rộng của các chuyên gia và Ủy ban Quốc gia ICC. Mục đích chính của việc xem xét này không chỉ là đáp ứng những phát triển mới và ứng dụng công nghệ mới trong lĩnh vực giao thông vận tải, mà còn những thiếu sót chính liên quan đến việc không đủ điều kiện của chứng từ xuất trình như thư tín dụng.
 • UCP 500 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 1994. Và để đáp ứng sự phát triển mạnh mẽ của thương mại điện tử, phiên bản thanh toán quốc tế cũng phải thay đổi để phản ánh xu hướng phát triển này. Do đó, UCP 600 Tiếng Việt đã được thêm vào danh mục thanh toán điện tử, hay eUCP, và có hiệu lực vào ngày 1 tháng 4 năm 2002. Nhưng ngay sau cuộc kiểm toán, Ủy ban Kỹ thuật và Ngân hàng đã phát hiện ra thông qua một số nghiên cứu toàn cầu rằng có tới 75% chứng từ L/C bị từ chối lần đầu tiên vì chúng có nhiều sai sót.
 •   Điều này làm tăng chi phí do gia tăng các khoản thanh toán tài liệu bất hợp pháp và quan trọng nhất là các lỗi trong tài liệu vẫn ít rõ ràng hơn, điều này ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe của khách hàng. Phương thức thanh toán thư thông lệnh quốc tế tín dụng vốn là phương thức thanh toán quốc tế có nhiều ưu điểm.
 • Do đó, Phòng Thương mại Quốc tế (ICC) đã ủy quyền cho Ủy ban Công nghệ và Thực hành Ngân hàng của ICC vào tháng 5 năm 2003 để xem xét các khuyến nghị có thể có đối với tiêu chuẩn UCP 500. Những thay đổi tiếp theo là cần thiết do tình hình thực tế mới.
 • Tương tự như những thay đổi trước đây, mục tiêu chính của cuộc cải cách này là tính đến những diễn biến mới nhất trong hoạt động ngân hàng, vận tải và bảo hiểm.
 • Sau ba năm phát triển và sửa đổi, vào ngày 25 tháng 10 năm 2016, ICC đã thông qua Quy tắc thực hành thống nhất về tín dụng chứng từ số. 600 (sau đây gọi tắt là UCP 600), hiệu lực ngày 01/.07/2007.
Lịch sử ra đời và phát triển của UCP 600
Lịch sử ra đời và phát triển của UCP 600

Vai Trò Của UCP 600 Trong Phương Thức Tín Dụng Chứng Từ

Sau đây là những vai trò Của UCP 600 Trong phương thức tín dụng chứng từ

UCP 600 xác định quyền lợi và nghĩa vụ của ngân hàng trong khuôn khổ thư tín dụng

UCP 600 thiết lập bản chất của thư tín dụng là nghĩa vụ có điều kiện của ngân hàng phát hành phải trả tiền. Vì vậy, nếu bộ chứng từ do nhà xuất khẩu gửi đến có sai sót thì ngân hàng phát hành có quyền từ chối thanh toán. 

 UCP 600 là cơ sở pháp lý xác định nghĩa vụ của các bên liên quan trong việc thanh toán thư tín dụng. Điều này bao gồm trách nhiệm của Ngân hàng phát hành, Ngân hàng xác nhận, Ngân hàng thông báo và Ngân hàng được chỉ định. 

 Theo Điều 7 UCP 600, nghĩa vụ của ngân hàng phát hành được quy định như sau:  

 •  Có thể thanh toán ngay, trả chậm hoặc được chấp nhận bởi ngân hàng phát hành. Ngân hàng đó trả ngay, nhưng ngân hàng này thì không. Ngân hàng được chỉ định  đã trì hoãn việc thanh toán, nhưng ngân hàng này không bắt buộc phải thanh toán hoặc có nghĩa vụ nhưng không thực hiện việc thanh toán vào ngày đến hạn. Được chấp nhận bởi một ngân hàng được chỉ định không chấp nhận trao đổi hoặc chấp nhận nhưng không thực hiện thanh toán sau khi hối phiếu đáo hạn. 
 •  Ngân hàng phát hành không có quyền huỷ bỏ việc thanh toán hoặc chiết khấu kể từ thời điểm thư tín dụng được phát hành.  Ngân hàng phát hành sẽ trả lại số tiền đã thanh toán hoặc chiết khấu tương ứng cho Ngân hàng được chỉ định sau khi nhận được  chứng từ.
 • Theo Điều 8 UCP 600, trách nhiệm của ngân hàng xác nhận được quy định như sau:
 • Nếu bộ chứng từ nộp đúng, ngân hàng xác nhận có nghĩa vụ thanh toán cho người xuất khẩu nếu L/C có quy định giống 4 phương thức thanh toán nêu tại khoản 7. Ngân hàng xác nhận sẽ không đảo ngược nghiệp vụ thanh toán, chiết khấu sau L/ C C được ban hành
 • Ngân hàng phê duyệt phải thực hiện nghĩa vụ bồi thường cho Ngân hàng chỉ định nếu ngân hàng phê duyệt đã thanh toán hoặc chiết khấu các chứng từ liên quan và giao chứng từ liên quan cho ngân hàng phê duyệt. Nghĩa vụ của Ngân hàng xác nhận đối với Ngân hàng đích danh hoàn toàn độc lập với nghĩa vụ của Ngân hàng xác nhận đối với người thụ hưởng. Nếu ngân hàng phát hành đã ủy quyền cho ngân hàng xác nhận mà ngân hàng này vắng mặt thì phải thông báo lại cho ngân hàng phát hành. 

Theo Điều 9 UCP 600, trách nhiệm của ngân hàng thông báo như sau:

 • Mục đích của việc Tư vấn Chuyển nhượng L/C qua Ngân hàng là nhằm đảm bảo tính minh bạch và toàn vẹn của L/C trước khi thông báo cho nhà xuất khẩu. Xác minh chữ ký khi gửi qua đường bưu điện.
 • Kiểm tra mã khóa sau L/C do telex phát hành. SWIFT CODE nếu SWIFT phát hành L/C điện tử. SWIFT CODE là một mã duy nhất cho mỗi ngân hàng. Mã này được sử dụng cho các giao dịch liên ngân hàng trên toàn thế giới
 • Ngân hàng thông báo phải thông báo ngay cho ngân hàng phát hành về bất kỳ thay đổi nào đối với L/C hoặc L/C không chứng minh được tính xác thực rõ ràng. Ngân hàng thông báo sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các điều khoản hoặc sửa đổi của L/C cho người thụ hưởng. Ngân hàng tư vấn không chịu trách nhiệm về các lỗi trong việc dịch hoặc giải thích các thuật ngữ kỹ thuật, khả năng giao hàng của người nhận và khả năng thanh toán của người nộp đơn.

Theo Điều 12 của UCP 600, nhiệm vụ của ngân hàng được chỉ định được quy định như sau:

 • Trả tiền ngay cho người được trả tiền nếu nội dung trên sổ tài khoản ghi “có sẵn tại ngân hàng nói trên bằng tiền mặt”.
 • Chấp nhận thanh toán hối phiếu nếu nội dung của sổ tài khoản là “có sẵn từ ngân hàng nói trên theo thỏa thuận”.
 • Trách nhiệm thanh toán chậm nếu nội dung trên sổ tài khoản là “có sẵn từ ngân hàng được chọn là thanh toán chậm”.
 • Hóa đơn hoặc chứng từ chiết khấu, nếu thư tín dụng nêu rõ “có sẵn bằng cách thương lượng với một ngân hàng được chọn”.
UCP 600 xác định quyền lợi và nghĩa vụ của ngân hàng trong khuôn khổ thư tín dụng
UCP 600 xác định quyền lợi và nghĩa vụ của ngân hàng trong khuôn khổ thư tín dụng

UCP 600 là nguồn luật cơ sở để xây dựng các điều khoản chính cho thư tín dụng chứng từ L/C 

Theo các quy định của UCP 600, các ngân hàng có thể tư vấn cho nhà nhập khẩu những gì cần đưa vào thư tín dụng. Đó là các điều kiện giao hàng đúng hẹn, giao hàng đến địa điểm đã thỏa thuận; đảm bảo vận chuyển đúng hàng hóa; bồi thường những rủi ro có thể xảy ra, giao hàng đúng chất lượng, đủ số lượng; hàng hóa đúng xuất xứ và các nghĩa vụ khác.

Xin lưu ý rằng các điều khoản bổ sung phải phù hợp với các điều khoản trong hợp đồng giữa nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu.

UCP 600 là tiêu chí chung cho việc kiểm tra bộ chứng từ

Căn cứ vào các quy định của UCP 600, nhà nhập khẩu đã đưa các yêu cầu và yêu cầu đối với hàng hóa ràng buộc nhà xuất khẩu vào nội dung của L/C. Để chứng minh việc tuân thủ tất cả các yêu cầu này, nhà xuất khẩu phải có các tài liệu liên quan.

Ngân hàng chỉ thanh toán tiền hàng khi xác minh được các chứng từ trên đáp ứng đúng và đầy đủ yêu cầu của chủ thể nhập khẩu. Trong quá trình kiểm tra, ngân hàng không chỉ tin tưởng vào thông tin L/C mà còn cho rằng nó phù hợp với nội dung của UCP 600.

Nếu phát hiện sai sót, ngân hàng sẽ thông báo và yêu cầu nhà xuất khẩu sửa chữa ở mức độ phù hợp.

UCP 600 góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng chứng từ tại các ngân hàng ngày càng thuận tiện và phát triển hơn

Hiện nay, tất cả các ngân hàng trên 175 quốc gia thực hiện UCP 600 đều xem xét chứng từ theo các điều khoản của UCP 600. Ngoài ra, UCP 600 còn là cơ sở để giải quyết mọi tranh chấp liên quan đến giao dịch. 

 UCP 600 đã được sửa đổi dựa trên sự đồng thuận của các chuyên gia  tài chính-ngân hàng. Do đó, chứng từ này  hỗ trợ nghiệp vụ thanh toán quốc tế  chuyên nghiệp và nhanh chóng. 

 Theo UCP 600, hoạt động ngân hàng là thống nhất trên  toàn thế giới. Với sự  trợ giúp của công nghệ tiên tiến, tốc độ xử lý giao dịch nhanh chóng. Bằng cách này, thương mại quốc tế  mạnh mẽ, an toàn và đáng tin cậy được thúc đẩy.

UCP 600 góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng chứng từ tại các ngân hàng ngày càng thuận tiện và phát triển hơn
UCP 600 góp phần thúc đẩy hoạt động tín dụng chứng từ tại các ngân hàng ngày càng thuận tiện và phát triển hơn

Tình Hình Áp Dụng UCP 600 Tại Việt Nam

Sau đây là tình hình áp dụng UCP 600 tại Việt Nam

Thực tiễn áp dụng UCP 600 của các ngân hàng thương mại

Những khó khăn khi thực hiện UCP 600: 

 •  Nhiều doanh nghiệp nhập khẩu  Việt Nam chưa tìm hiểu kỹ, hiểu đúng và đầy đủ các quy định của UCP 600. Các doanh nghiệp quan trọng chỉ quan tâm đến các vấn đề có hại cho  doanh nghiệp nhập khẩu như yêu cầu ứng trước tiền hàng cho doanh nghiệp xuất khẩu. Xuất khẩu. Đó là lý do tại sao các nhà nhập khẩu vẫn có xu hướng áp dụng UCP 500 để thanh toán và giao dịch.Đánh giá hoạt động của ngân hàng so với UCP 600. 
 •  Hoạt động  tích cực và chủ động tiếp nhận các thay đổi của UCP 600. Việc truyền thông các thay đổi của UCP 600 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tạp chí ngân hàng, website, tạp chí thương mại… về UCP 600 được  thực hiện hiệu quả và đúng thời hạn. Xây dựng kế hoạch đào tạo nhân viên ngân hàng về những thay đổi của UCP 600 và hướng dẫn  chi tiết cách triển khai nhằm đảm bảo hoạt động đúng quy định, tiết kiệm chi phí và thời gian. 
 •  Tất cả các giao dịch thanh toán xuất nhập khẩu đều không sử dụng phương thức L/C nên nhân viên mới tại nhiều chi nhánh ngân hàng chưa được đào tạo và thực hiện nghiệp vụ. 
 •  Các biện pháp quản lý rủi ro đối với việc phát hành L/C  lớn đôi khi chưa được quan tâm đúng mức. Hoạt động thẩm định L/C dựa trên hợp đồng ngoại thương của khách hàng, thiên về  quan hệ, cảm tính, chưa gắn bó chặt chẽ với tình hình kinh tế hiện tại của thị trường.
Thực tiễn áp dụng UCP 600 của các ngân hàng thương mại
Thực tiễn áp dụng UCP 600 của các ngân hàng thương mại

Một số kiến nghị mang tính giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng áp dụng UCP 600 tại các NHTM Việt Nam

Khuyến nghị với ICC:

 • Thực hiện đánh giá và phân tích các thiếu sót hiện có trong UCP 600. Khuyến nghị cho hội đồng quản trị
 • Tạo hành lang pháp lý thông thoáng, rõ ràng để điều chỉnh mối quan hệ giữa UCP 600 và pháp luật Việt Nam.
 • Cần xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, ví dụ dưới dạng luật, quy định, thông tư, v.v. để xử lý các trường hợp cụ thể trong thực tế khi có mâu thuẫn giữa luật pháp quốc gia và UCP 600. Khuyến nghị đối với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
 • Tập trung nguồn lực và dành thời gian làm việc với chính phủ để xây dựng luật thanh toán quốc tế. Tư vấn của chuyên gia và kinh nghiệm xử lý thực tế để các cơ quan nhà nước có thể bổ sung tốt nhất cho nội dung của pháp luật. Thành lập bộ phận chuyên trách về thanh toán quốc tế để lãnh đạo, hướng dẫn và rà soát việc thực hiện UCP của các ngân hàng thương mại. Yêu cầu các ngân hàng thương mại phổ biến UCP 600, tuyên truyền, đào tạo nhân sự tham gia hoạt động trong toàn hệ thống ngân hàng. Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP Việt Nam
 • Trước khi pháp luật Việt Nam tương thích với UCP 600, các ngân hàng thương mại đã điều chỉnh các giao dịch thanh toán quốc tế dựa trên tập quán quốc tế, các hiệp định chung và pháp luật của Việt Nam và các nước khác.
 • Tuyên truyền về UCP 600. Giáo dục và đào tạo các cán bộ ngân hàng liên quan đến hoạt động thanh toán quốc tế về các điều khoản UCP và áp dụng vào các giao dịch thanh toán quốc tế. Các ngân hàng thương mại cần thường xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác để cùng phát triển, phối hợp, giúp đỡ nhau trong hoạt động nghiệp vụ và sử dụng các nguồn thông tin.
 • UCP 600 hiện đã làm tốt việc xác định quyền và nghĩa vụ của các bên trong kinh doanh quốc tế, đặc biệt là đối với các ngân hàng. Điều này cũng chỉ rõ trách nhiệm của ngân hàng trong việc lập và thanh toán chứng chỉ quốc tế. 
Một số kiến nghị mang tính giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng áp dụng UCP 600 tại các NHTM Việt Nam
Một số kiến nghị mang tính giải pháp nhằm thúc đẩy khả năng áp dụng UCP 600 tại các NHTM Việt Nam

Bài viết trên đây, chúng tôi đã nêu rõ UCP 600 là gì, ngoài ra còn nêu rõ các thông tin về vai trò, nội dung và các điểm cập nhật của UCP 600. Hi vọng qua bài viết của Đức Transport bạn đọc sẽ hiểu rõ hơn về UCP và các vấn đề liên quan.